A Választási Képviselő megvizsgálta a 2023-as küldöttgyűlési választásra beérkezett pályázatokat. Az Alapszabályban rögzítettek alapján a következő döntést hozta:

A kiírásnak és az Alapszabálynak megfelelő pályázatot nyújtottak be, így a küldöttgyűlési választáson jelöltként nyilvántartásba veszi az alábbi hallgatókat:

(a jelöltek nevére kattintva a leadott pályázataik nyilvános része érhető el – személyes adatok, mint lakcím, telefonszám, stb. nélkül)

 

Nem megfelelő pályázatot nyújtott be, ezért a küldöttgyűlési választáson nem veszi jelöltként nyilvántartásba az alábbi hallgatót:

  • Fejes István (A hallgató a motivációs levelét aláírásával nem hitelesítette. A pályázata így nem elfogadható.)

 

  

A Választási szabályzat 89. § (5) bekezdése alapján az Elnökség legalább a kiosztható mandátumok felének megfelelő számú nyilvántartásba vett képviselőjelölt közös nyilatkozatában javasolt támogatási sorrendet javasolhat a hallgatók részére. A javasolt támogatási sorrendet a Választási Képviselőnek a képviselőjelölteknek közösen, legkésőbb a nyilvántartásba vételről szóló döntés véglegessé válását követő napig kell bejelenteni. A javasolt támogatási sorrendet a Választási Képviselő sorszámmal látja el, a bejelentés sorrendje szerint. A már bejelentett javasolt támogatási sorrend javasolásához a bejelentést követően is csatlakozhat a képviselőjelölt.
A lehető leggyorsabb feldolgozás érdekében a támogatási sorrendet elektronikusan küldjék el a képviselőjelöltek a hok.vk@semmelweis.hu címre, akkor is, ha papírformátumban adják le a Hallgatói Irodában.

 

Jogorvoslat rendje:

A Választási szabályzat 93. §-a értelmében e határozattal szemben jogorvoslati kérelmet lehet beterjeszteni. A jogorvoslati kérelmet, az indoklást és a kérelmet alátámasztó bizonyítékokat a döntés közzétételét követő 3. munkanapon 15:00 óráig a Hallgatói Irodában személyesen benyújtott, az SE HÖK Titkárhoz címzett kérelmen lehet előterjeszteni, vagy elektronikusan a Titkárnak az SE HÖK weboldalán közzétett hok.secretary@semmelweis.hu e-mail címére elküldeni. Közzétételnek minősül a nyilvános tájékoztatás a NEPTUN Rendszerben vagy a HÖK honlapján keresztül. Jogorvoslati kérelem hiányában a döntés, ill. a döntés jogorvoslattal nem érintett része a határidő elteltével véglegessé válik.

A fellebbezések leadásának határideje 2023. december 4. 15:00 óra.

Az irodában történő leadás időpontja munkanapokon 8:00-15:00 óra. Javasoljuk elektronikus úton leadni a gyorsabb feldolgozás érdekében.

 

A szavazási időszak időtartama legalább 5 munkanap. A szavazási időszak legkorábban a jelölő időszak lejárta utáni 8. napon, legkésőbb az azt követő 10. napon kezdődik, amely napon a legutolsó nyilvántartásba vételi döntés is véglegessé vált. A szavazási időszak kezdetét a Választási Képviselő legkésőbb az azt követő 2. munkanapon megállapítja, amely napon a legutolsó nyilvántartásba vételi döntés is véglegessé vált.

 

A választással kapcsolatban felmerülő kérdés esetén forduljatok bizalommal a Választási Képviselőhöz hok.vk@semmelweis.hu címen.