A téma címe:
Bioinformatika a rendszerbiológiában és a farmakovigilanciában

Témavezető neve:
dr. Ágg Bence Károly, egyetemi adjunktus

Témavezető elérhetősége:
bioit.pharma@semmelweis.hu

A témát meghirdető intézet:
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Az alábbi kar(ok)ról jelentkezhetnek hallgatók:
ÁOK, GYTK

Az alábbi évfolyam(ok)ról jelentkezhetnek hallgatók:
2. évfolyam, 3. évfolyam, 4. évfolyam

A téma ismertetése, fontos tudnivalók:
A Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Bioinformatikai munkacsoportja továbbra is várja TDK hallgatók jelentkezését, akik érdeklődnek az alábbi témák valamelyike iránt:

 • bioinformatika és programozás,
 • hálózatelmélet és data science,
 • molekuláris biológiai hálózatok,
 • farmakovigilancia, a gyógyszerbiztonság és a gyógyszer-regisztráció,
 • kardiovaszkuláris megbetegedések és komorbiditások,
 • gépi tanulási algoritmusok alkalmazása a fenti témák bármelyikével kapcsolatban.

TDK hallgatóink innovatív ismeretekre tehetnek szert, mint például:

 • informatikai és programozási ismeretek,
 • angol nyelv és angol szaknyelv alkalmazása,
 • irodalomkutatási ismeretek,
 • online tudományos platformok és közösségi hálók használata,
 • előadói képességek,
 • tudományos publikáció írása,
 • csapatmunka.

Ezen ismeretek nagyban segíthetik később a kutatás, a gyógyszeripar, a szoftverfejlesztés vagy a gyógyszer-engedélyezés területén történő elhelyezkedést.

A tudományos diákkör remek lehetőség arra, hogy betekintést nyerjetek egyetemünk intézeteinek mindennapi életébe, a kutatási és oktatási tevékenységbe.

Munkacsoportunk TDK hallgatói számos dobogós helyezést értek el az egyetemi és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is, illetve Rektori pályamunkájukkal.

További előny, hogy TDK munkátokat a későbbiekben könnyedén szakdolgozattá formálhatjátok, illetve megalapozhatjátok PhD/MD-PhD kutatásotokat (akár társszerzőség formájában is).

Lehetőséget biztosítunk:

 • otthoni munkavégzésre,
 • online konzultációkra,
 • rugalmas időbeosztásra.

További információ:
https://semmelweis.hu/pharmacology/en/research/bioinformatics-in-systems-biology-and-pharmacovigilance/

A témához kapcsolódó hallgatói feladatok és követelmények:

 • Érdeklődés és/vagy nyitottság a gyógyszerfejlesztés iránt
 • Alapszintű programozási tapasztalat C++, Shell, Python vagy R nyelven
 • Angol nyelvtudás
 • TDK-konferenciákon való részvétel
 • Több féléves elkötelezettség

A témára eddig lehet jelentkezni:
2024-02-21