A Hallgatói Önkormányzat nyílt pályázatot hirdet a Külügyi Bizottság vezetői pozíció betöltésére. A pozícióra minden, a Semmelweis Egyetemre járó, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választható.

A bizottsági vezető részletes feladatait és jogait az Alapszabály tartalmazza.

A bizottsági vezetőt a Hallgatói Önkormányzat elnöke delegálja, mely megbízatás legfeljebb az SE HÖK elnök mandátumáig tart.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázati anyag minden oldalát a pályázónak aláírásával hitelesítenie szükséges.

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15. 23:59
Pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, a hok.president@semmelweis.hu e-mail címre.