A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata a Szinapszis című hallgatói lap főszerkesztői feladatainak ellátására az alábbi pályázatot hirdeti meg.

A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 30. 12:00.
A főszerkesztői munkakör a pályázat elbírálását követően tölthető be.
A pályázatot online kell benyújtani, mellékleteivel együtt a tripolszky.balint@semmelweis-univ.hu e-mail címre.
Pályázati feltételek:
– pályázatot a Semmelweis Egyetem hallgatói nyújthatnak be
A benyújtandó pályázat tartalmi és formai követelményei:
– főszerkesztői programterv (tartalom, design tervek, megjelenések száma, finanszírozási elképzelések, stb.)
– önéletrajz
– az egyetemen fennálló jogviszony 14 napnál nem régebbi igazolása
– nyilatkozat a pályázat benyújtásáról, a pályázati feltételeknek való megfelelésről
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát az egyetem kezelje, azt a HÖK testületeinek tagjai megismerhessék.

Tripolszky Bálint
alelnök
SE HÖK