A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (röviden TVSz) jelentősen 2012 óta nem került módosításra, pedig bizonyára Ti is éreztétek, hogy bizonyos helyeken pontatlanok, máshol pedig nem a hallgatók érdekeit szolgálják a benne lefektetett szabályok. A mai napon örömmel jelenthetjük ki, hogy a szabályzat teljes megújuláson ment keresztül!

Az Egyetem vezetése és a Hallgatói Önkormányzat hosszas megbeszélések során alakította ki az újonnan elfogadott TVSz-t. Megírása során a következő szempontokat igyekeztük szem előtt tartani: Egy olyan modern szemléletű, az Egyetem minden hallgatójára -néhány Kari egyéni kiegészítéstől eltekintve- egységesen vonatkozó, a hallgatók érdekeit szolgáló, ugyanakkor betartható szabályrendszert alkosson, mely nem az oktatást, tanulást nehezíti, hanem az eredményes munkának keretet biztosít.

Azért újságoljuk ilyen izgatottan az új, egységes TVSz elfogadását, mert sikerült benne érvényre juttatnunk számos kéréseteket. A szabályzat már az őszi szemeszter kezdetével hatályba lép, így fontosnak tartjuk, hogy mind Ti, mind az oktatók megismerjék a legfontosabb változtatásokat. Ennek érdekében az elkövetkező napokban egy kivonatot fogunk készíteni, mely a leggyakrabban felmerülő témákat, kérdéseket fogja részletezni. Az alábbiakban csupán a legizgalmasabb változásokat írjuk le néhány sorban.

 • Az egyik legfontosabb változás, hogy mostantól maximum 75%-os jelenlétet írhatnak elő a gyakorlati foglalkozásokon és az előadásokon való kötelező jelenlét előírása is kikerült a szabályzatból. Az ÁOK, FOK, GYTK esetében a katalógus eltörlésre került, míg az ETK, EKK, PAK esetében a kötelező jelenlét előírása most csak lehetőségként van feltüntetve. Az utóbb említett karok dékánjaival most kezdjük az egyeztetést a döntés kiterjesztéséről!
 • Vizsgaalkalmakra jelentkezni a vizsga napján reggel 6 óráig, lejelentkezni a vizsga napján 00:00-ig
 • Sikertelen vizsgát megismétlésére már az azt követő napon is lehetőség nyílhat.
 • A választható tárgyakat  a Karok -amennyiben a kapacitás engedi- az Egyetem összes hallgatója számára elérhetővé teszi a NEPTUN rendszerben, ezáltal jelentős mértékben színesedik, megnő a választék.
 • A félév kezdetéig az intézetek által kiadott tantárgy programok egységesítésre kerülnek,, ezáltal áttekinthető módon minden szükséges információt tartalmazni fognak a tantárggyal kapcsolatban.
 • Egyértelműen leírásra került, hogy a munkaszüneti napokra eső elmaradt órák nem tekinthetők hiányzásnak, kötelező pótlás nem írható elő.
 • Sikerült megőrizni a párhuzamosan meghirdetett tanórák közötti szabad választás lehetőségét.
 • Lehetőség megteremtése korábbi vizsga és tantárgyfelvételre azok számára, akik az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése kérdőíveket kitöltik.
 • Minden Karon kétszer lesz lehetőség olyan tárgy újrafelvételére, mely teljesítése nem sikerült.
 • A vizsgajegybe ezentúl nem lesz beleszámítható a félévközi számonkérések eredménye. Eddig előfordulhatott, hogy hiába készült fel kitűnően a vizsgára a hallgató, mégsem kaphatott jelest, ha a demói nem sikerültek jól év közben. Úgy gondoljuk, hogy míg a demonstrációk jó visszajelzést adhatnak, az év végi vizsgán nyújtott teljesítmény az ami az összességében elsajátított tudásról képet ad.
 • Ezen felül az egy héten tartható demonstrációk számát kettőben maximalizáltuk, mely segíteni fog a szemeszter során a terhelés elosztásában.
 • A félévközi értékelésekre egységesen kettő ismétlő alkalmat kell biztosítani.
 • A szabályzat biztosítja a vizsgaalkalmak vizsgaidőszakon belüli egyenletes elosztását. Ezután nem fordulhat elő, hogy valamely tárgyból az ünnepek között nem kerül vizsga meghirdetésre. A vizsgaalkalmaknál ezentúl a vizsgáztatók nevei is feltüntetésre kerülnek a NEPTUN-ban.
 • Mostantól 4 félév helyett 6 passzív félév áll a hallgatók rendelkezésére, amelyet a Tanulmányi- és Vizsgabizottság engedélyezhet kirívó helyzet vagy egy párhuzamos képzés fennállása esetén.

 

Ez csupán ízelítő abból, amit az új TVSz ad Nektek, ezen felül struktúrájában átláthatóbbá vált és rengeteg olyan kérdés, folyamat részletes leírására került sor, mely reményeink szerint megkönnyíti, gyorsítja az eddigi akadozó adminisztrációt.

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki kitöltötte az általunk készített kérdőíveket, elmondta a gondolatát, ötleteit, hiszen ezek rengeteget segítettek a Ti érdeketeket szolgáló változtatások keresztül vitelében.

Buzdítunk Titeket, hogy szánjátok rá az időt és olvassátok el az elfogadott szabályzatot! Ennek ismerete a saját érdeketek, hiszen csak így lehettek teljes mértékig tisztában a jogaitokkal és kötelességeitekkel.