Képzés

12 hónapos képzés
a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával rendelkező jelöltek részére a szakképesítés beszámításával

A Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképesítéssel rendelkezők, az Endodontia vagy a Fogpótlástan alapszakképesítést – függetlenül a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképesítés megszerzésének időpontjától – az azonos képzési elemek beszámítása mellett, az egyetem által jóváhagyott, egyéni képzési terv alapján 12 hónapos képzési idő alatt teljesíthetik.

Tájékoztató 12 hónapos költségtérítéses szakképzésről

Megszerezhető szakképesítések:

  • Endodontia
  • Fogpótlástan

A képzés struktúrája

Képzési idő: 12 hónap

Képzési program:

12 hónap szakgyakorlati idő, melyet a jelöltnek egészségügyi (fogorvosi) tevékenységre irányuló jogviszonyban kell töltenie

A szakvizsgára bocsátás feltétele:

  • a szakirány által meghatározott tevékenység listán szerepelő elemek teljesítése (Endodontia, Fogpótlástan)
  • kimeneti vizsga teljesítése

A képzés finanszírozási feltételei

Képzési díj (havonta, amely tartalmazza a képzés egyes elemeinek* költségét) 103.175 Ft

*A képzés elemei fakultatívak:

Tanfolyam részvételi lehetőség:

FOGPÓTLÁSTAN
 
2023.03.20.-04.02. A temporomandibularis ízület diszfunkciójának (TMD) diagnosztikája és terápiája (Prof. Dr. Hermann Péter)
2023. április 17-30. Törzsképzés a Komprehenzív fogászat jegyében (Prof. Dr. Nagy Katalin)
2023. május 8-21. Perio-protetikai határterületek és endo-parodontális határterületek (Prof. Dr. Gera István)
2023. június 5-18. Digitális fogpótlástan (Dr. Borbély Judit)
 
ENDODONTIA
 
2023.03.20.-04.02. Határterületek a dento-alveoláris sebészet, a gyermekfogászat, a fogszabályozás, a parodontológia és az endodontia területén (Dr. Bágyi Kinga)
2023. április 17-30.. Fejlődési rendellenességek és fogbalesetek szövődményeinek ellátása (Dr. Nemes Judit)
2023. április 17-30. Perio-protetikai határterületek és endo-parodontális határterületek (Prof. Dr. Gera István)

2023. április 17-30. Endodoncia (Dr. Tóth Zsuzsanna)

 

Kérjük, hogy tanfolyam részvételi szándékát előzetesen jelezni szíveskedjen a kutas.claudia@dent.semmelweis-univ.hu címen ! 

Egyéb, szakirányú – a klinikák által szervezett – tanfolyamon történő részvétel, térítés ellenében lehetséges. Ezen tanfolyamok listája az OFTEX portálon lesz elérhető.

Azon szakorvosjelölteknek, akik 2022. február 1. után kezdik meg a 12 hónapos Fogpótlástan képzést, lehetőséget biztosítunk, hogy részt vegyenek a Fogpótlástani Klinika által tartott posztgraduális tanfolyamokon.
Kérjük, amennyiben szeretne élni ezzel a lehetőséggel, vegye fel a kapcsolatot a Szak-, és Továbbképzési Központ Fogorvostudományi Részlegével az alábbi e-mail címen: kutas.claudia@dent.semmelweis-univ.hu

FOK Szak- és Továbbképzési Központ Fogorvostudományi Részlege

Jelentkezés

Képzésre jelentkezés:

  1. A képzésre történő jelentkezés érdekében a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot, Regisztrációs adatlapot, valamint az Regisztrációs adatlapon felsorolt csatolandó mellékleteket elektronikus formában a kutas.claudia@dent.semmelweis-univ.hu címre elküldeni szíveskedjen!
  2. A Szakképzési Megállapodás a beküldött dokumentumok alapján készül el és postai úton megküldésre kerül.
  3. A szakképzés megkezdésének feltétele a Szakképzési Megállapodás 1 db aláírt, eredeti példányának, valamint az alább felsorolt dokumentumok Szak- és Továbbképzési Titkárságra történő eljuttatása.

Teljesítésigazolás