Aktuális belső átvizsgálás

Szervezeti ügyrend

Figyelem, a dokumentumok olvasásához VPN kapcsolat szükséges!

Minőségpolitikánk

A Tanszék törekvése biztonságos, emberbarát környezetben, magas színvonalú oktatást nyújtani az orvosi kémia és biokémia, molekuláris és sejtbiológia terén, mindenek előtt a hatékony orvosképzést szolgálni, ugyanakkor munkatársait megbecsülni és a Tanszék jó hírét erősíteni. Továbbá súlyt helyez a sikeres kutatási és tudományos szakmapolitikai tevékenységre, a publikálásra és a tudományos fokozatok elérésére.

A Tanszék legfőbb céljának tekinti feladatainak olyan színvonalú ellátását, amely megfelel a hazai és a nemzetközi minőségi követelményeknek, a hallgatók és a szakmai partnerek igényeinek.

A Tanszék dolgozóinak kötelessége, hogy az adott körülmények között a lehető legjobban megfeleljenek ezeknek a követelményeknek. Ennek érdekében az élenjáró gyakorlatban alkalmazott oktatástechnikai és kutatás-fejlesztési módszerekkel, eljárásokkal dolgoznak, betartják a törvények, rendeletek, hatósági előírások, illetve a nemzetközi és hazai szabványok előírásait, az előírt és megkívánt biztonsági követelményeket.

Az oktatási munkában és azt támogató minden egyéb tevékenységben a Tanszék bevezeti és működteti a minőségirányítási rendszert.

A Tanszék elvárja az itt dolgozó szakemberektől tudásuk szakadatlan megújulását, fogékonyságukat az új megoldások iránt, a töretlen szakmai fejlődést. A feladatok elvégzésében minden vezetői szinten elvárás a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülése.

A Tanszék beszállítóinak kiválasztásánál és partneri kapcsolataiban elvárja a minőségközpontú magatartást és működésének eredményességét javító közreműködésüket.

A Tanszék minőségpolitikájának megvalósításában a minőségbiztosítási feladatok ellátását a minőségirányítási megbízott segíti.

A minőségirányítási rendszert az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány felhasználásával készült minőségirányítási kézikönyv írja le, ezért az abban foglaltak megvalósítását a Tanszék igazgatója elvárja a munkatársaktól.

Budapest, 2021. január 12.
Dr. Csanády László
egyetemi tanár, tanszékigazgató

Környezetpolitikánk

A Tanszék a tudományos kutatás területén, valamint az orvosképzés érdekében fontosnak tartja az emberi környezet védelmét. A Tanszék biztosítja az egészséges, a környezettel harmonikusan működő oktatás és kutatás-fejlesztés feltételeit.

A rendszer kiépítése során alapelvnek tekintette a magyar környezetvédelmi jogszabályok következetes betartására való törekvést.

A Tanszék munkatársainak és hallgatóinak érdekében, valamint a Tanszék környezetének védelme érdekében célul tűzte ki:

  • A Tanszéken dolgozók a keletkező veszélyes hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően elkülönítve, biztonságosan gyűjtik, tárolják és megsemmisítik, illetve megsemmisítésre átadják.
  • Az alkalmazott vegyszereket, veszélyes anyagokat biztonságosan tárolják és használják fel, megelőzve a környezet károsítását, vagy személyek sérülését, veszélyhelyzet okozását.
  • A Tanszék minimálisra csökkenti az általa kibocsátott környezetszennyező anyagokat.

A Tanszék igazgatója az előírt feladatok teljesítését figyelemmel kíséri, időnként felülvizsgálja, biztosítva a rendszer hatékony működését és folytonos fejlesztését.

A Tanszék igazgatója a környezeti politikát nyilvánosságra hozza és a célkitűzések megvalósítására mindenkit felkér.

Budapest, 2021. január 12.
Dr. Csanády László
egyetemi tanár, tanszékigazgató

A minőségirányítási rendszer szervezete

Organogram – Biokémiai Tanszék

  • Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár, minőségirányítási megbízott
  • Dr. Dóczi Judit tudományos munkatárs, helyettes minőségirányítási megbízott