A Magyar Tudományos Akadémia az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítéssel lehetőséget ad a magyar tudományos életben kiemelkedően magas színvonalú tevékenységet folytató kutatóintézetek, továbbá egyetemek, illetve kutatóközpontok önálló irányítással rendelkező, több kutatócsoportból álló szervezeti egységei számára magas színvonalú kutatómunkájuk elismerésére, egyúttal tudományos teljesítményük nemzetközi mérce szerinti megméretésére. Az MTA ezzel a minősítéssel szándékozik elérni, hogy ne csak az egyes kiemelkedő kutatók, hanem a kiváló kutatóhelyek, kutatói közösségek is nagyobb figyelmet kapjanak. Ugyanakkor példát állít azon kutatóhelyek elé, amelyek magas színvonalú, eredményes kutatások megvalósítására törekszenek. A minősítést megszerző kutatóhelyek az MTA által meghirdetett pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek. A Semmelweis Egyetem 13 szervezeti egysége rendelkezik 2027. június 30-áig érvényes „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítéssel.