Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 28.
465042 Összes oltás

Mit kutatunk?

Csoportunk ioncsatornák szerkezetét, molekuláris működését vizsgálja. Az ioncsatornák transzmembrán fehérje pórusok, amelyek lehetővé teszik egy adott típusú szervetlen ion átjutását a membránon. Kutatásaink két ioncsatornát céloznak: a CFTR kloridion csatornát és a TRPM2 kationcsatornát. Kísérleti módszereink közé tartozik egyedi csatorna fehérjék illetve nagy csatorna populációk ionáramainak regisztrálása patch-clamp technikával, az áramgörbék kinetikai elemzése, célzott mutagenezis, fehérje-biokémiai és szerkezeti módszerek, illetve matematikai modellezés.

Hogyan kutatunk?

  • CFTR csatorna ATP-függő kapuzási mechanizmusa
  • cAMP-dependens protein kináz CFTR csatornát aktiváló mechanizmusa
  • Cisztikus fibrózist okozó CFTR mutációk molekuláris patológiája
  • Mutáns CFTR csatornák farmakológiai jellemzése
  • TRPM2 csatorna molekuláris evolúciója
  • TRPM2 csatorna kapuzása, ADP ribóz, Ca2+ és foszfatidil-inozitol-biszfoszfát-függő aktiváció

Munkatársaink és közleményeink