Mit kutatunk?

A Hemosztázis részleg a vezető halálok, a szív- és agyér-betegségek hátterében álló atherothrombosis molekuláris aspektusaival foglalkozik. A kóros alvadási folyamatok patomechanizmusának vizsgálata mellett fő céljaink között szerepel a patológiás vérrögök feloldásában használatos proteázok enzimológiai jellemzése, illetve az érfali komponensek és a vérsejtek intravaszkuláris trombusok stabilizálásában betöltött szerepének megismerése. Kutatásaink távlati célja a jelenleg elérhetőnél magasabb hatékonyságú trombolítikus terápiák fejlesztése, illetve az ehhez szükséges molekuláris célpontok azonosítása. In vitro technikák sorát alkalmazva (pásztázó elektronmikroszkópia, immunofluoreszcens konfokális mikroszkópia, rheometria, turbidimetria, surface plasmon rezonancia, mikrokalorimetria) jellemezzük a hemosztatikus faktorok kölcsönhatásait, az izolált fibrin és plazmaalvadék szerkezetét és mechanikai, valamint kémiai stabilitását.

Hogyan kutatunk?

Szövetek, érfal szintjén:

 • immunfluoreszcens mikroszkópia, AFM, SEM

Sejtek, szupramolekuláris komplexek szintjén:

 • áramlási kamra, ELISA, AFM, SEM

Molekulák szintjén:

 • SPR, FRET, LSM, turbidimetria, kolorimetriás és fluoreszcens mérések

Elméleti szinten:

 • sztochasztikus és determinisztikus szimulációk

Kik vagyunk?

Dr. Kolev Kraszimir csoportvezető egyetemi oktatói és kutatói tevékenysége 1991 óta a Semmelweis Egyetem Biokémiai Tanszékéhez kötődik. A trombózis és hemosztázis területén végzett kutatásainak eredményességét igazolja a hazai és nemzetközi elismertsége (két cikluson át elnöke volt a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaságnak, társelnöke a Nemzetközi Thrombosis és Haemostasis Társaság Fibrinolízis albizottságának, ill. jelenleg is a Nemzetközi Fibrinolízis és Proteolízis Társaság elnökségi tagja). Az oktatói és kutatói tevékenységének sikerességét fémjelzik az iskolateremtő hatásként számon tartott témavezetésével PhD fokozatot szerzett doktoranduszok, akik jelenlegi munkacsoportjában vagy külföldi kutatóhelyeken hasznosítják vezetésével elsajátított gondolkodásmódot és készségeket.

Aktuális kutatási projektek

 • Trombusok mechanikai és litikus stabilitásának unortodox molekuláris és szerkezeti determinánsai
 • The interplay of neutrophil extracellular traps and hemostasis in thrombosis, thrombolysis and hematological malignancies
 • Neutrofil extracelluláris csapdák a daganatokhoz kapcsolódó trombózisban

Munkatársaink és közleményeink

PhD-hallgatók

 • Maróthyné Tóth Erzsébet
 • Raska Alexandra
 • Balog Virág Kata

TDK-hallgatók

 • Egri Barnabás
 • Gurabi Anna
 • Szily Anna Luca
 • Csikós Petra
 • Veres Liliána
 • Guzmits Kornélia
 • Kovács Bence György

„HUNGARIAN CENTRE OF EXCELLENCE FOR MOLECULAR MEDICINE” ÖNÁLLÓ KUTATÓCSOPORT

 • Wohner Nikolett, PhD, HCEMM csoportvezető
 • Raska Alexandra, MD
 • Balog Virág Kata
 • Bagi Izabella

Jelentős nemzetközi együttműködőink