Fogorvosi Biokémia II.

  • A tárgy neve: Fogorvosi Biokémia II.
  • Tantárgy kódja: FOKOBMT305_2M
  • Kreditértéke: 3
  • Teljes óraszám: 42. Ebből előadás: 28. Gyakorlat: 14.
  • Tantárgy típusa: kötelező a fogorvosképzés 3. szemeszterének mintatanterve szerint
  • A tantárgy előfeltétele: Fogorvosi Biokémia I.
  • Tantárgyfelelős neve: Dr. Kolev Kraszimir, egyetemi tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye a fogorvosképzés kurrikulumában

A tantárgy célja az emberi szervezetben végbemenő anyagcsere-folyamatok átfogó molekuláris szintű leírása különös tekintettel e folyamatok orvosi vonatkozásaira. A félév fő témája az intermedier anyagcsere, azaz az Orvosi Biokémia I keretei közt ismertetett szénhidrát és lipid anyagcserét követő aminosav és nukleotid anyagcsere ismertetése és ezen belül a folyamatok integrációja az egyes szervek és az emberi szervezet egészében.A tantárgy célja olyan készségek fejlesztése a fogorvostanhallgatóknál, amelyek képessé teszik őket az emberi szervezetben folyó élettani folyamatok komplex, molekuláris szintű értelmezésére.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi?

Az orvosi szempontból kitüntetetten fontos biológiai molekulák szerkezetének, kölcsönhatásainak és reakcióinak ismerete, és a szervek közötti kölcsönhatások, az emberi szervezet magasabb szintű integrált szabályozó funkcióinak ismerete, amely ismeretek elengedhetetlenek a fiziológiás és patológiás folyamatok megértéséhez, és ennek folyományaként a megalapozott szakmai döntések meghozatalához.

A tananyag elsajátításához felhasználható források

  • Orvosi Biokémia. Egyetemi tankönyv, szerkesztette: Ádám Veronika. Semmelweis Kiadó, 2016.
  • Az aktuális tanév anyagai Moodle e-learning rendszeren keresztül érhetőek el az alábbi linkre kattintva: https://itc.semmelweis.hu/moodle/