Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 25.
457911 Összes oltás

Fogorvosi Biokémia I.

A tantárgy célja az emberi szervezetben végmenő anyagcserefolyamatok átfogó molekuláris szintű leírása különös tekintettel e folyamatok orvosi és fogorvosi vonatkozásaira. A félév fő témája a biológiai szempontból fontos molekulák – aminosavak, szénhidrátok, lipidek és nukleotidok, valamint a fehérjék, enzimek, – szerkezete és funkciója közötti legfontosabb összefüggések feltárása, és az emberi szervezetben végbemenő anyagcsere-folyamatok átfogó molekuláris szintű leírása különös tekintettel e folyamatok orvosi vonatkozásaira. Az enzimológiai modul ismerteti a biológiai rendszerekben megvalósuló kémiai folyamatok hatékonyságának és szabályozhatóságának az alapjait, különös tekintettel az enzimkinetika általános elveire, a metabolikus utak szerkezetére és szabályozására. A bioenergetikai modul az energia- és anyagkörforgásnak az emberi szervezetre jellemző összefüggéseivel foglalkozik, különös tekintettel táplálkozási vonatkozásaira, és megalapozza az intermedier anyagcsere termodinamikai szemléletét. Az első intermedier anyagcsere modul a szénhidrát és lipid anyagcsere azon főbb elemeit mutatja be, melyek ismerete elengedhetetlen az emberi szervezet fiziológiás és patológiás működésének megértéséhez.

A gyakorlatokon olyan biokémiai módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik az elméleti modul kísérleti megközelítését.

Az aktuális tanév anyagai Moodle e-learning rendszeren keresztül érhetőek el az alábbi linkre kattintva: https://itc.semmelweis.hu/moodle/