A beültetés után fennmaradó 5. napos (blasztociszta állapotban levő) számfeletti életképes embriókat egyesével mélyfagyasztjuk. A vitrifikált embriókat felhasználásig a centrumban külön erre fenntartott helységben, speciális tárolókban tartjuk. Az embriók megkülönböztetése a páciens nevével és egyedi kódjával valamint az embrió egyedi kódjával történik. Amennyiben szükségessé válik egy vitrifikált embrió beültetése a transzferálandó embriót a beültetés napján melegítik fel. Ha az embrió minősége nem megfelelő a melegítés után, beültetésre nem alkalmas, akkor -ha elérhető- az embriológusok felmelegítenek egy következőt. A transzfer egyebekben teljesen megegyezik a friss embrió beültetésének módjával.