Eljárásrend

a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Centrumában

a COVID-19 járvány alatt folytatott asszisztált reprodukciós kezelések biztonságának fokozása érdekében

 

Készítették:

Dr. Sipos Miklós klinikai főorvos, igazgató

Dr. Sajgó Attila klinikai főorvos, igazgató-helyettes

Dr. Reichart Anikó PhD embriológiai laboratórium vezető, igazgató-helyettes

Jóváhagyta:

Prof. Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, klinika igazgató

Dr. Antmann Katalin, osztályvezető főorvos, SE Kórházhigiénés Osztály

 

Az eljárásrend célja:

az Emberi Erőforrások Minisztere által 2020.05.04-én, IV/4265/2020/EAT számú, „Az egészségügyi ellátás új rendje” tárgyú utasítása alapján újraindítandó asszisztált reprodukciós kezelés biztonságának fokozása. Az eljárásrend biztosítani kívánja:

 • a Centrumban ellátásra kerülő betegek biztonságát, hogy kezelésük alatt sem betegtársaiktól, sem az őket ellátó személyzettől a SARS-CoV-2 vírussal meg ne fertőződjenek,
 • a Centrumban dolgozó, speciális képzettségű szakemberek (IVF szakorvosok, embriológusok és IVF szakasszisztensek) fokozott járványügyi védelmét,
 • a technológiai-szakmai folyamatok (biológiai minták útvonala, táptalajok és az embrió tenyésztéshez és tároláshoz nélkülözhetetlen eszközök és laboratóriumi anyagok forgalma, embriótenyésztési és transzfer stratégiák) biztonságát a járvány ideje alatt is.

Eljárásrend:

A páciensek beválasztása

A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt elsősorban

 • a fertilitás prezerváció céljából, onkológiai kezelések megkezdése előtt indikált kezelések
 • a recidív endometriosis műtéti megoldása utáni IVF kezelések
 • azon esetek, amikor a meddőségi kezelésre való több hónapon át történő várakozás az esélyek nagymérvű csökkenéséhez vezetne (1 ng/ml AMH értékkel jellemezhető alacsony petefészek rezerv)

indikációkkal indítunk kezeléseket.

A Centrum újraindításakor a fenti szempontok alapján szakmailag kiválasztott betegek közül azok kezelését kezdjük meg, akik (a pár mindkét tagja) az érvényes szakmai protokoll alapján hiánytalanul kivizsgáltak, a tervezett asszisztált reprodukciós beavatkozásra minden releváns szervrendszert érintően optimálisan beállítottak és stimulációs-fertilizációs tervvel rendelkeznek.

A pácienseket a fenti kritériumok alapján a Centrum választja ki és kínálja fel részükre a kezelés lehetőségét. A járványügyi helyzetre való tekintettel a páciensek szabadon, a későbbiekre nézve mindennemű hátrányos későbbi következmény nélkül eldönthetik, hogy a felajánlott kezeléssel élni kívánnak-e? Erről írásban nyilatkoznak.

A páciensek szűrése

 • Lázas, felső légúti betegség tüneteivel bíró, illetve külföldről 2 héten belül hazatért pácienseket nem fogadunk az Asszisztált Reprodukciós Centrumban.
 • Betegeink egykapus beléptetés alkalmazásával érkezhetnek a Klinika területére, melynek során át kell esniük a kötelezően előírt vizsgálatokon és a szükséges adminisztrációs folyamaton.
 • A kezelés indítása előtt védőfelszerelés alkalmazása mellett végezzük el betegeink koronavírus tesztelését. Kezelést csak negatív szerológiai teszteredmény birtokában indítunk. A kezelés alatt az infektológiai ajánlásoknak és a tesztek sajátosságainak megfelelően a pácienseket ismételten vizsgáljuk. A kezelés alatt SARS-CoV-2 pozitívvá váló páciensek kezelését megszakítjuk.
 • A Centrumban személyesen fogadott betegeink részére a belépéskor kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk.
 • A kezelés alatt álló pácienseknek a Centrumunkba szájmaszkban kell érkezzniük és javasoljuk, otthonukból kilépve is minden esetben viseljék azt. Ha valaki nem tud maszkot beszerezni, Centrumunk biztosítja azt a kezelés alatt lévő pácienseinknek.
 • Gondosan szervezett előjegyzés révén 15 főben maximalizáljuk a váróban tartózkodó pácienseink számát, ennek révén elérhető, hogy a várakozó páciensek egymástól legalább 2 méter távolságra helyezkedjenek el. Az optimális távolság-tartás miatt használatból kizárt székeket jelzések mutatják.
 • A SARS-CoV-2 vírus szűrt pácienseket (kezelés alatt állók illetve a kezelések előkészítését szolgáló vizsgálatokra, megbeszélésekre érkező pácienseket) térben és időben elkülönítve látjuk el.
 • Csökkentendő a betegforgalmat és biztosítandó a megfelelő távolságtartást, a COVID-19 járvány alatt a páciensek kísérői a kezelés során nem léphetnek be az Asszisztált Reprodukciós Centrum területére. A páciensek hozzátartozói az Centrum épülettömbjén kívül várakozhatnak.
 • A petesejt leszívás napján a partner által otthon adott mintát a férfipartnerek hozzák. A mintát akkor fogadjuk a Centrumon kívül berendezett szűrőállomáson, ha a férfi partner átesett a tömbbe való beléptetésnél felállított pre-triage szűrésen. Pozitív pre-triage esetén a pácienst a Sürgősségi Betegellátó Osztály szűrőállomására irányítjuk. Negatív szakvizsgálat esetén a mintát átvesszük és felhasználjuk. Pozitív esetben a leszívás kapcsán nyert petesejteket vitrifikáljuk, a megtermékenyítést a férfi partner szerológiailag és PCR-rel is igazolt teljes gyógyulását követően végezzük el.
 • Csökkentjük az orvos-beteg találkozókat. Azon esetekben, amikor megoldható, telefonon válaszolunk betegeink kérdéseire, kérésükre e-receptet küldünk.
 • Az orvos-beteg találkozók idejét 15 percben maximalizáljuk.
 • A dokumentációs folyamat kapcsán elengedhetetlen aláírásokat a páciensek saját, otthonról magukkal hozott tollal tegyék meg.
 • A kórtermeket, a várót és a vizsgálókat rendszeresen szellőztetjük, naponta takarítjuk, a felületeket fertőtlenítjük.
 • A petesejt leszívásra érkező pácienseket 2 és 3 ágyas kórtermeinkben egyedül helyezzük el.

A szakdolgozók szűrése:

 • A Centrum újra nyitása előtt minden dolgozó SARS-CoV-2 vírus szűrését elvégeztük. Munkatársainkat heti rendszerességgel (szerológiai módszerrel) szűrjük, hogy se pácienseinkre, se munkatársainkra ne vihessük át a vírusfertőzést.
 • Minden olyan egészségügyi dolgozó, aki a koronavírus fertőzéssel kapcsolatba hozható tüneteket észlel, vagy kapcsolatba került olyan személlyel, aki ilyen panaszokkal bír, nem dolgozhat, míg be nem bizonyosodik, hogy nem fertőződött meg a koronavírussal.
 • Vírus pozitivitást mutató dolgozót az érvényes járványügyi szabályok szerint kezeljük, a Centrumba nem léphet be.
 • Munkatársaink a Centrumban sebészi maszkban és gumi/latex kesztyűben dolgoznak. 

Technológiai és szakmai folyamatok:

 • A betegellátás folyamatossága és biztonsága szempontjából kulcs fontosságú fogyóeszközökből a tervezett betegellátási volumenhez képest magasabb készleteket szerezünk be és raktározunk.
 • Az orvosi gázokat (Co2, N2, LN2) szállító partnerekkel folyamatos kapcsolatban állunk és biztosítjuk, hogy esetleges ellátási vagy szállítási kapacitás csökkenés ne veszélyeztethesse a folyamatos és biztonságos betegellátást.
 • A fenti biztonsági rendszabályok hatékony megvalósíthatósága érdekében a Centrum nem tud, és nem kíván teljes betegellátási volumenével működni. A havonta elvégezhető kezelések számát 100 ciklusban maximalizáljuk.
 • Centrumunk figyelemmel kíséri és naprakészen alkalmazza a hivatalos hazai rendszabályokat és a nemzetközi ajánlásokat.
 • Centrumunk teljes személyzetét folyamatosan tájékoztatjuk a hazai és a nemzetközi szervezetek aktuális állásfoglalásairól, dolgozóink rendszeresen részt vesznek a koronavírus járvánnyal kapcsolatos belső képzéseken.
 • Mivel a koraterhességben SARS-Cov-2 vírussal megfertőződött anyák gyermekei még nem születtek meg, ezért a vírus koraterhességi hatásai még nem ismertek, így a meddőségi kezelésben résztvevő páciensek számára azt javasoljuk, hogy friss beültetés helyett az embriók hólyagcsíra formájában kerüljenek fagyasztásra és tárolásra. Az embriók beültetését később, a járvány elmúltával javasoljuk. Amennyiben a páciensek az erre vonatkozó felvilágosítást megértették, de az embrió/k beültetése mellett döntenek, ettől (a revideált ESHRE ajánlás alapján) már nem zárkózunk el.
 • Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a terheseknél súlyosabb lenne a COVID-19 fertőzés kimenetele, ezért a megfogant terhességek, a járványügyi rendszabályok szigorú betartásával, biztonsággal kiviselhetők.
 • A vírus anyáról magzatára terjedésére minimális esetszámú közlemények ismeretesek. Ezek egyike sem igazolta azt, hogy a COVID-19 fertőzött anyák újszülöttjeinél kedvezőtlenebbek lennének a neonatális paraméterek.

Budapest, 2020. május 04.