Az asszisztált reprodukciós kezelések módját, szabályait feltételeit és finanszírozását az alábbi jogszabályok írják le:

A 1997. évi Egészségügyi törvény (Eütv. – 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről)

A 1998. évi (30/1998. (VI. 24.) NM rendelet az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról

A 2002. évi VI. Törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről

Az asszisztált reprodukciós tevékenység végzésének minimum feltételeit a „60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről” törvény szabályozza.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről. EüK. 14. szám EMMI szakmai irányelv hatályos: 2019.09.05 –

 

Az alábbi legfrisebb rendeletek szabályozzák a meddő párok ingyenes kivizsgálásának módját és az asszisztált reprodukciós kezelésekhez és az azokhoz szükséges gyógyszerekhez való térítésmentes hozzáférés szabályait:

Az emberi erőforrások minisztere 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 3/2020. (I. 31.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról