Letölthető előadás-anyagok (ppt, pdf): Előadás menüpont, belépés után

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése: eredmények, intézkedési terv 2020

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK


Táv-
oktatás

Egyetemi tájékoztató oldal a koronavírus miatt kialakult helyzetről

 

Információ az augusztusi vizsgákról és a konzultációkról (pdf)
Konzultáció, TKSZV – hír bejegyzés

 

Az intézet távoktatásáról szóló tájékoztatók:

Információk a PÓTLÓGYAKORLATOKRÓL:

 

ÁOK

Vizsgatájékoztatók:

Tájékoztatók:

 


FOK

Elméleti szigorlati tételek fogorvostanhallgatók számára

FOKI-II.: versenyvizsga eredménye

FOK I-II.: versenyvizsga

Vizsgatájékoztatók:

FOK I. Makroszkópos Anatómia II.:

FOK I. Mikroszkópos Anatómia I.:

FOK II.:

 

Tájékoztatók:

FOK I.: távoktatás tájékoztatóonline tanmenet FOK I.

FOK II.: távoktatás tájékoztatóonline tanmenet FOK II.

 

 

 

 

Makro II.
Mikro I.


ÁOK II.


FOK I-II.


EKK

Egészségügyi ügyvitelszervező szak, Orvostudomány, Humán anatómia II.

  • tantárgyi előadó: Dr. Herberth-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus
  • tanulmányi felelős: Dr. Herberth-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus
  • tematika


GYTK

Anatómia tantárgy (előadás/elmélet és gyakorlat)

Neptun kódok: GYANTANAE1M,  GYANTANAG1M

  • tantárgyi előadó: Dr. Csáki Ágnes egyetemi docens
  • tanulmányi felelős: Szászné Dr. Kocsis Katalin egyetemi adjunktus

Tantárgyi program (a TVSZ 2019. augusztusi változása miatt eltérések lehetnek a követelményekben, erről később tájékoztatjuk a hallgatókat):

Tematika, ismertetők:


Kurzusok

Fejlődésbiológia II. (kötelezően választható kurzus):

Az első előadás 2020. február 5-én, szerdán 16.30-tól a Huzella tanteremben lesz.


A jóga funkcionális morfológiai alapismeretei 1. (szabadon választható kurzus):

az előadások csütörtökön 14.00-kor a Huzella Tivadar tanteremben lesznek

  • tematika

Klinikai Anatómia (kötelezően választható kurzus):

Az első előadás február 10.-én, hétfőn 16.10-től a Huzella tanteremben lesz.


Egyéb

Konzultációk: a vizsgaidőszakban várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum vehető igénybe

Segédanyagok:

Aktuális egyetemi Tanévkönyv


Tankönyvek:

  • Tankönyvek és jegyzetek (ÁOK I. és II. év) – friss lista a Követelményrendszer ben
  • Tankönyvek és jegyzetek (FOK I. és II. év) részletes – korábbi lista
  • Tankönyvek és jegyzetek (FOK I. és II. év) rövid lista – korábbi lista
bonctermigyak
Bonctermi gyakorlat (ÁOK)