Készült: az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet szövettani metszeteinek felhasználásával. A leggyakrabban előforduló 4 nyúltvelői, illetve 3 középagyi keresztmetszetet tartalmazza. A vizsgára reprodukálandó anyag továbbra is a Szentágothai-Réthelyi tankönyv és a Hajdu – Vezérfonal anyaga. Az itt feltüntetett további képleteket kizárólag illusztrációs céllal jelöltük meg.

Készítették: Kálmán Mihály dr. és Altdorfer Károly dr.
Lektorálta: Prof. Palkovits Miklós


 

 

1. Nyúltvelő zárt része, nem sokkal az obex alatt (a szövettani jegyzet ábrájának kb. megfelelő metszet).

2. Nyúltvelő nyitott része, nem sokkal az obex felett (a szövettani jegyzet ábrájának kb. megfelelő metszet).

3. Nyúltvelő nyitott része középmagasságban (a tankönyv ill. a “Vezérfonal” klasszikus ábrájának kb. megfelelő metszet).

4. Nyúltvelő nyitott része, kevéssel a híd ill. a nucleus N.VII alatt (a recessus lateralis itt már áthajlik a pedunculus cerebellaris inferioron).

5. Középagy a colliculus inferior magasságában (a szövettani jegyzet ábrájának kb. megfelelő metszet).

6. Középagy a colliculus superior alsó szélénél (a nucleus ruber éppen kezd megjelenni).

7. Középagy a colliculus superior felső szélénél (a nucleus ruberen át).


 

A metszetek, főleg a második, negyedik és hatodik ferdék, a jobb oldal rostralisabb, mint a bal, ezért az említett metszeteknél jobboldalon a struktúráknak már kissé más együttese látszik, mint baloldalon.

Nincs jelölve: az oliva inferior, a N.IX-XI és N.XII. kilépő rostjai az oliva felett és alatt, a tractus vestibulospinalis és reticulospinalis, amelyek az oliva középső része fölött helyezkednek el, a nuclei para- és peritrigeminalis a nucleus tractus spinalis N. V. felett és alatt.

Más képlettel közösen van megjelölve: a nucleus alae cinereae lat. (ld. nXD külső nyila, vagy TrS), ill. a substantia grisea centralis (ld. Aq), ill. a fasciculus retroflexus (ld. TA, egyes metszetekben). A SpCe két nyila a dorsalis és ventralis tractus spinocerebellarisra mutat.

Csak egyes metszetekben jelöltük meg: nucleus arcuatus, fasciculus longitudinalis dorsalis, raphe-magok.

Rövidítések jegyzéke: lásd az oldal végén.


 

1. Nyúltvelő zárt része, nem sokkal az obex alatt (a szövettani jegyzet ábrájának kb. megfelelő metszet).
1. Nyúltvelő zárt része, nem sokkal az obex alatt (a szövettani jegyzet ábrájának kb. megfelelő metszet).
2. Nyúltvelő nyitott része, nem sokkal az obex felett (a szövettani jegyzet ábrájának kb. megfelelő metszet).
2. Nyúltvelő nyitott része, nem sokkal az obex felett (a szövettani jegyzet ábrájának kb. megfelelő metszet).
3. Nyúltvelő nyitott része középmagasságban (a tankönyv ill. a “Vezérfonal" klasszikus ábrájának kb. megfelelő metszet).
3. Nyúltvelő nyitott része középmagasságban (a tankönyv ill. a “Vezérfonal” klasszikus ábrájának kb. megfelelő metszet).
4. Nyúltvelő nyitott része, kevéssel a híd ill. a nucleus N.VII alatt (a recessus lateralis itt már áthajlik a pedunculus cerebellaris inferioron).
4. Nyúltvelő nyitott része, kevéssel a híd ill. a nucleus N.VII alatt (a recessus lateralis itt már áthajlik a pedunculus cerebellaris inferioron).
5. Középagy a colliculus inferior magasságában (a szövettani jegyzet ábrájának kb. megfelelő metszet).
5. Középagy a colliculus inferior magasságában (a szövettani jegyzet ábrájának kb. megfelelő metszet).
6. Középagy a colliculus superior alsó szélénél (a nucleus ruber éppen kezd megjelenni).
6. Középagy a colliculus superior alsó szélénél (a nucleus ruber éppen kezd megjelenni).
7. Középagy a colliculus superior felső szélénél (a nucleus ruberen át).
7. Középagy a colliculus superior felső szélénél (a nucleus ruberen át).

 

Rövidítések:

A nucleus ambiguus (elszórt nagy neuronok).
AP area postrema.
Aq aqaeductus cerebri (néhol rajzolva) és a substantia grisea centralis.
BrCi brachium colliculi inferioris.
BrCs brachium colliculi superioris.

C canalis centralis (kirajzolva).
CBu tractus corticobulbaris.
Cch nucleus cochlearis ventralis (halvány), ill. a N. VIII. belépő rostjai (kék).
CCi commissura colliculi inferioris.
CCs commissura colliculi superioris.
CGM corpus geniculatum mediale.
Ci colliculus inferior.
CPF tractus frontopontinus
CPT tractus temporoparieto-occipitopontinus.
Cs colliculus superior.
CSp tractus corticospinalis.
Cu nucleus cuneatus, tőle kifelé a fasciculus cuneatus.
CuAc nucleus cuneatus accessorius.


DeRu tractus dentatorubralis.
DeTh tractus dentatothalamicus. DLM decussatio lemniscorum medialium, (a kétoldalt lefelé húzódó rostok a N. XII. rostjai).
DPCS decussatio pedunculorum cerebellarum superiorum.
DR nucleus raphes dorsalis.
FAI fibrae arcuatae internae, körülöttük a formatio reticularis.
FLD fasciculus longitudinalis dorsalis.
FLM fasciculus longitudinalis medialis
FR formatio reticularis.
Gr nucleus gracilis, tőle kifelé a fasciculus cuneatus.
IP nucleus interpeduncularis.

LL lemniscus lateralis.
LM lemniscus medialis (a kétoldalt lefelé húzódó rostok a N. XII. rostjai).
LT lemniscus trigeminalis dorsalis.
McL nucleus magnocellularis lateralis formationis reticularis, (kinagyítva elszórtan nagy neuronok láthatók).
MeV nucleus et tractus mesencephalici N.V.
NA nucleus arcuatus.
nIII nucleus N. III, felette az Edinger-Westphal mag.
nIV nucleus N. IV.
nXD nucleus dorsalis N.X. és nucleus alae cinereae lateralis (medialisan ill. lateralisan, üresnek tűnő területek)
nXDM csak a nucleus dorsalis N. X.
nXII nucleus N. XII.
OlAc nuclei accessorii olivares inferiores, dorsalis (fent) és medialis (lent).
OlCe tractus olivocerebellaris (átkereszteződés előtt).
OlCex tractus olivocerebellaris (átkereszteződés után).

PBg nucleus paratrigeminalis.
PeCI pedunculus cerebellaris inferior.
Py piramis, benne tractus corticospinalis.
PP nucleus peripeduncularis.
R, RuSp tractus rubrospinalis.
Ra nuclei raphes mesencephalici.
RR nuclei raphes bulbares.
Ru nucleus ruber.
Sd septum dorsale (üresnek tűnik).
SpCe tractus spinocerebellares, ventralis et dorsalis, az utóbbi felterjed a tractus spinalis N. V. (SpV) elé.
SpTh tractus spinothalamicus.
SpV nucleus és tractus spinalis N.V.

Te taenia chorioidea ventriculi quarti.
TeC fasciculus tegmentalis centralis (dorsolateralisan az oliva inferior körül).
TeSp tractus tectospinalis.
TrS tractus solitarius (alatta a nucleus tractus solitarii, felette a nucleus alae cinereae lat.).
TO tractus opticus (csak igen kis darabja látszik!).
TV area tegmentalis ventralis, a leghosszabb nyíl már a fasciculus retroflexusra mutat.
VeI nucleus vestibularis inferior.
VeL nucleus vestibularis lateralis.
VeM nucleus vestibularis medialis.