Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 19.
388359 Összes oltás
Összesen: 9 cikk


2020/2021. tanév 1. félév

  OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK Az előadások anyaga megtalálható: Anatomia 2020/21/1  illetve az egyes évfolyamok Moodle-kurzus-oldalain. (korábbi évek előadásai: https://semmelweis.hu/anatomia/ -> Előadások menü – csak jelszóval. Belépési név, jelszó: az első napokon közöljük hallgatóinkkal.) Makroszkópos anatómia I. tantárgy, 1. félév Tanulmányi felelős: Dr. Ádám Ágota egyetemi docens Vizsgatájékoztató A februári vizsgákra is biztosítunk ismétlési lehetőségeket . Bonctermi konzultáció a vizsgaidőszakban: A-D csoportokE-H csoportok Tájékoztató a 2. demonstrációról Tájékoztató az ÁOK előadásairól a Covid időszakában Hirdetmény Tanmenet – 1. félév BONCTERMI RENDTARTÁS 2020 Tantárgyi tájékoztató (összesített) Követelményrendszer Konzultációk: a járványhelyzet miatt az Anatómiai Múzeum is zárva …2019/2020. tanév 2. félév

Letölthető előadás-anyagok (ppt, pdf): Előadás menüpont, belépés után Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése: eredmények, intézkedési terv 2020 OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK Egyetemi tájékoztató oldal a koronavírus miatt kialakult helyzetről   Információ az augusztusi vizsgákról és a konzultációkról (pdf) Konzultáció, TKSZV – hír bejegyzés   Az intézet távoktatásáról szóló tájékoztatók: Információk a PÓTLÓGYAKORLATOKRÓL: Ellenőrző lista (kérdőív) – HALLGATÓI INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSHOZ Biztonsági szabályok a pótlások idejére   ÁOK Vizsgatájékoztatók: Összefoglaló a vizsgaidőszakról a távoktatás idejére ÁOK CV vizsgák ÁOK Anatómia, szövet és fejlődéstan 4 szigorlat ÁOK Makroszkópos anatómia 2 szigorlat ÁOK Mikroszkópos anatómia és fejlődéstan 1 vizsga Tájékoztatók:   Összefoglaló a vizsgaidőszakról a távoktatás idejére ÁOK I. – újabb tájékoztató (érv.: 2020. IV. 6-tól) a heti 2 bonctermi óráról ÁOK I.: Makroszkópia demonstráció ÁOK I.: Távoktatás tájékoztató ÁOK II.: Távoktatás tájékoztató FOK Elméleti szigorlati tételek fogorvostanhallgatók számára FOKI-II.: versenyvizsga eredménye FOK I-II.: versenyvizsga Vizsgatájékoztatók: FOK I. Makroszkópos Anatómia II.: FOKI-II.: versenyvizsga eredménye FOK I-II.: versenyvizsga Szigorlat CV vizsga FOK I. Mikroszkópos Anatómia I.: Vizsga FOK II.: FOKI-II.: versenyvizsga eredménye FOK I-II.: versenyvizsga Versenyvizsga Szigorlat CV vizsga   Tájékoztatók: FOK I.: távoktatás tájékoztatóonline tanmenet FOK I. FOK II.: távoktatás tájékoztatóonline tanmenet FOK II.         ÁOK I. Makroszkópos anatómia tantárgy, 2. félév Tanulmányi felelős: …
Tanulmányi versenyek végeredménye (1995-2019)

Az alábbi táblázat az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (korábban: I. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet) évente megrendezett tanulmányi versenyeinek végeredményeit tartalmazza. Nem szerepelnek benne a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai (korábban: II. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani) Intézet eredményei. Végeredmények (2005-2018) Végeredmények (1995-2019): Év/Évfolyam ÁOK FOK EM ED DM DZ 2019 I. évf. II. évf. I.évf. II. évf. I.   I. II. I. II. I. II. 2018 I. évf. II. évf. I. évf. II. évf. I. II. I. II. I. II.   II. 2017 I. évf. II. évf. I. évf. II. évf. I.   I. II.   …Demonstrátori jelentkezés 2019/2020

Kedves leendő Demonstrátorok! Az Anatómiai Intézet szeretettel várja az oktatómunkára (csoportokhoz bejárás, gyakorlatvezető segítése, felügyelet melletti oktatás) késztetést érző, jó vagy jeles vizsgaeredményű hallgatókat az Intézetben való tevékenykedésre. ÁOK-n csak dékán által kinevezett demonstrátorként van lehetőség kredites demonstrátori munkát végezni. A jelenleg is demonstrátor felsőévesek évente megújítják demonstrátori kinevezésüket (mely 1 tanévre szól), de biztatjuk …2018/2019. tanév 2. félév

  Letölthető előadás-anyagok (ppt, pdf): Előadás menüpont, belépés után Az elektronikus vizsgázáshoz szükséges egyéni SeKA kódhoz segítség:  SeKA (Semmelweis Egyetem Központi Azonosítás) Semmelweis Egyetem E-learning rendszere, Moodle OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK Tanulmányi felelősök: 2019. aug. 1-jétől: ÁOK I-II. ABCD és EFGH csoportok egyaránt (mindkét évfolyamfél hallgatói): Dr. Ádám Ágota  – egyetemi adjunktus ÁOK I-II évf. E-H csoportok (2019. július 31-ig): Dr. Altdorfer Károly – egyetemi docens ÁOK I. 2. félév …
2017/2018. tanév 2. félév

Letölthető előadás-anyagok (ppt, pdf): Előadás menüpont, belépés után E-learning OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK Tanulmányi felelősök: ÁOK I-II évf. A-D csoportok: Dr. Magyar Attila  – egyetemi docens ÁOK I-II évf. E-H csoportok: Dr. Altdorfer Károly – egyetemi docens Évfolyamfelelős: ÁOK I-II. évf. E-H csoportok: Dr. Ádám Ágota egyetemi adjunktus (tartósan távol 2018. augusztus 25-től) ÁOK I. 2. félév (2. szemeszter) A tanulmányi verseny végeredménye  – Tanulmányi verseny (versenykiírás; 1. és 2. forduló, képek, korábbi versenyek) …2017/2018. tanév 1. félév

Letölthető előadás-anyagok (ppt, pdf): Előadás menüpont, belépés után Újdonság a szövettan termekben:   digitális mikroszkópia E-learning OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK Tanulmányi felelősök: ÁOK I-II évf. A-D csoportok: Dr. Magyar Attila  – egyetemi docens ÁOK I-II évf. E-H csoportok: Dr. Altdorfer Károly – egyetemi docens Évfolyamfelelős: ÁOK I-II. évf. E-H csoportok: Dr. Ádám Ágota egyetemi adjunktus ÁOK I. “CV-kérelem”: ÁOK I. (pdf) Tájékoztatás a vizsgákról A-D csoportok Bonctermi konzultációk (ÁOK ABCD csoportok) korr. Boncterem: egyéni ismétlési lehetőségek a vizsgaidőszakban (ÁOK EFGH) Anatómiai Múzeum hosszabbított nyitvatartása –  lehetőség a koponya, ízületek stb. egyéni tanulására 1. szemeszter, szövettan és fejlődéstan demonstráció 1. szemeszter 1. demonstráció információ Hirdetmény (1. szemeszter …

Összesen: 9 cikk