Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Saját maszkot hozzanak, maszkot adni nem tudunk.

Az udvaron várakozva tartsák meg a távolságot.

Az épületbe belépni csak hőmérőzés és a kérdőív leadása után lehet. (PCR teszt, akinek kell)

A bonctermek felőli oldalajtón és lépcsőházon át érhetik el mindhárom bonctermet.

Az épületben csak a gyakorlatuk ideje alatt tartózkodhatnak!

Az öltöző szekrényeket NEM lehet használni, csak azt hozzák magukkal, ami a boncterembe bevihető!

A gyakorlatra egy darab vékony köpenyt kapnak, ezt vigyék magukkal, ill. hozzák minden pótlási alkalomra!

A gyakorlat után igyekezzenek elhagyni a bonctermet, hogy a következő turnusig a takarítást elvégezhessük.

A vizsga a tanteremben lesz, turnusonként. Szintén az udvaron gyülekezzenek és utána hagyják el az épületet és az udvart. A pin teszt után (II éves vizsga) az eredményt a Neptunon keresztül kapják meg.