Tájékoztató: Tanulmányi Ösztöndíjak 2018/2019 2. félév

 

Megállapításra kerültek a 2018/19-es tanév 2. félév tanulmányi ösztöndíjai a 2018 őszi félévben elfogadott új Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) (https://goo.gl/f64um6) alapján, az egész Egyetemen egységes módon. A jogosultak számára a megállapított összeg hamarosan a Neptun-rendszerben is láthatóvá fog válni.

 

A Szenátus döntése értelmében ösztöndíjra az az államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő, aktív félévre beiratkozott hallgató jogosult, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelelt:
-az előző félévben legalább a mintatervben előírt számú kreditet teljesített,
-a mintaterv szerint az előző félévre előírt (kötelező és kötelezően választható-ahol alkalmazható) krediteinek 70%-át teljesítette 
-minden általa felvett kreditértékkel rendelkező kötelező tárgyát teljesítette,
-korrigált kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga (továbbiakban KSÁ) meghaladja a homogén csoport medián KSÁ értékét
-az ÁOK VI. évfolyam esetében: I. illetve II. félévére első alkalommal jelentkezett be

 

A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (továbbiakban SÁ) számítása során a tárgyelhagyás minden fajtája (“nem jelent meg”, “aláírás megtagadva”, stb.) 1-es érdemjeggyel kerül figyelembe vételre!

Az ösztöndíj értéke a TJSZ értelmében a következő módon kerül meghatározásra:
1. A minimális tanulmányi átlaghoz (SÁ) tartozó összeg – legalább 6425 Ft
2. Ehhez a tanulmányi átlag minden további 0,01-a után járó összeg adódik hozzá.
3. Az 1. és 2. pont szerinti összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és a mintaterv alapján előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni. A mintatanterv alapján előírt kreditszám a Tanulmányi Tájékoztatóban megtalálható, mindenkire az beiratkozásakor érvényes tanterv vonatkozik.

 

A lent található adatok alapján kiszámolhatjátok az ösztöndíjatok összegét. Figyeljetek a 3. pont szerinti szorzás elvégzésére a számítás végén!

 

A tájékoztatóban az évfolyamok a 2018/2019-es tanév szerint vannak feltüntetve.

 

Amennyiben probléma merülne fel a megállapított ösztöndíjakkal kapcsolatban, kérdéseteket a HÖK-nek a hok.oktatas@semmelweis-univ.hu cimen, fellebbezéssel pedig a Neptunban történt kiírástól számított 15 napon belül élhettek a Szociális és Esélyegyenlóségi Bizottságnak címzett hallgatói jogorvoslati kérelemmel kozponti.szeb@semmelweis-univ.hu email címen. A fellebbezési időszak lezárását követően újabb fellebbezéssel élni nem lehet!