Kedves Hallgatótársaink!

Örömmel jelentem be Nektek, hogy a nyár folyamán sem állt meg a HÖK munkája.
Méltán kijelenthetjük, hogy nagyon fontos, és pozitív változások elfogadásának előkészítése történt meg, melyhez hosszú évek munkája és számtalan tárgyalás vezetett!

A Hallgatói Önkormányzat régóta dolgozik a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) egységesítésén.


Miért van erre szükség?

 • jelenleg karonként eltérő módon, és pontrendszerben kerül megítélésre a hallgatók szociális ösztöndíja, mely kapcsán rendszeresen fordult elő, hogy két hallgatónak a szociális ösztöndíja között akár több mint 10 ezer Forint volt a különbség, annak ellenére, hogy a szociális hátterük megegyezett, csupán mert más kar hallgatói. Véleményünk szerint a kari hovatartozás nem lehet esélyegyenlőségi kérdés, egyetemi szinten mindenkit megillet az egyenlő bánásmód.
 • lassan két éve indult el az ÁOK és FOK karokon az elektronikus szociális pályázat rendje, mely nagyban megkönnyítette – a visszajelzések alapján – a pályázást, és jelentősen gyorsult az elbírálás folyamata is. A TJSZ egységesítése szükséges ahhoz, hogy ez valamennyi karra alkalmazható legyen.

A júliusi Szenátus ülésén a testület elfogadta az egységes TJSZ egyes részeit, de ez nem biztosítana teljes megoldást, így tervezetten a héten dönt a szabályzat elfogadásáról.

Hiszünk benne, hogy ezzel a módosítással a hallgatókat érintő hátrányos megkülönböztetést és igazságtalanságot sikerül felszámolnunk!


A szabályzat elfogadásával az alábbiak változnak:

 1. Minden karon elektronikus rendszerben történik a szociális ösztöndíj pályázása, és véleményezése! Nem lesz szükség jelentkezési lapot, vagy akár mellékleteket postázni, mindent fel tudtok tölteni a Neptunban lévő jelentkezési felületre. Egy egyszerű mobilos “scanning” aplikációval pedig könnyen és gyorsan tudjátok elektronizálni a dokumentumaitokat. Így akár külföldről is tudtok jelentkezni, és ellenőrizhetitek, hogy minden pontot megkaptatok-e ami nektek jár!
 2. Minden egyetemünkre járó hallgató szociális és kollégiumi pontszáma egy közös SZEB által lesz egységesen, egységes pontrendszerrel, egységes szempontrendszerrel, egységes határidőkkel és egységes elbírálással meghatározva! Így két külön karra járó ikerpár mindkét tagja végre ugyanannyi pontot kap a megegyező szociális helyzetére! Ennek köszönhető továbbá, hogy mostantól az egyéb szociális kérelmek is egységes szempontok alapján kerülnek elbírálásra.
 3. A kollégiumi jelentkezést teljes mértékben az egyetemi SZEB koordinálja. Így bármilyen kérdésetek van a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban, egy fontos helyet elég megjegyeznetek bármely karra is járjatok.
 4. A tanulmányi ösztöndíjak rendszere is egységesül azonos keretek és azonos számítás alapján. Minden karon a jogszabályoknak megfelelően a hallgatók 50%-a részesül innentől tanulmányi ösztöndíjban. Így összességében többen fognak tanulmányi ösztöndíjat kapni, és mindenki egységes számolási forma alapján fog ösztöndíjban részesülni! Természetesen a homogén csoportokat (akiken belül az 50 % kiszámításra kerül) továbbra is azon hallgatók alkotják, akiknek a tantárgyaik megegyeznek. Viszont ezen félévben még az előző féléves rendszer alapján részesültök ösztöndíjatokban, ahogyan felkészültetek az előző féléves tantárgyfelvételkor.
 5. A kollégiumi pályáztatás ideje előbbre lett hozva, hogy mindenki időben tudjon számolni a kollégiumi felvételének sikerességével.
 6. A karok tudományos ösztöndíjai változatlan formában kerülnek megőrzésre.
 7. Egységesen rögzül, hogy ha egy hallgató egy félévben csak CV, vagy FM kurzusokra regisztrált az önköltségi díja jelentősen csökkenhet.
 8. Egyszerűsödik a kollégiumi díjmentesség elbírálása.

A szabályzat elfogadása esetén ennél részletesebben is leírjuk Nektek az eljárásokat.


Keretek:

A Hallgatói Normatívából kerül kiszámításra a tanulmányi-, a szociális- és a közéleti ösztöndíj.

A hallgatói normatíva kari szintű, különböző arányú felosztása is nagyban hozzájárult az eltérő ösztöndíjakhoz. A HÖK javaslata alapján már a szabályzat-tervezet első változatába beírásra került, hogy sem a tanulmányi, sem pedig a szociális ösztöndíj egy ösztöndíjasra jutó átlagos összege nem csökkenhet. De ennek rögzítése mellett végül az egyetemi vezetők javaslatára kialakított alábbi százalékok is beleírásra kerülnek:

 1. tanulmányi ösztöndíj: 50-66%
 2. szociális ösztöndíj: 20-40%
 3. közéleti ösztöndíj: 3-9%

 
Összefoglalva az egységes szociális ösztöndíjrendszer azzal valósul meg, hogy

 1. egységes a szabályrendszer (pontszámítás, csatolandó dokumentumok, stb.),
 2. egy keretből oszlik szét az ösztöndíj összege,
 3. ugyanazon bizottság fog dönteni valamennyi esetben.

Nem szeretnék mellébeszélni, lesznek akiket ez a módosítás negatívan érinthet. Ennek oka, hogy van különbség a karok között a hallgatók átlagos szociális háttere kapcsán, így előfordulhat, hogy olyan karokon, ahol az átlagos szociális háttér jobb, lesznek olyanok, akik a régi rendszerben még jogosultak voltak egy kevés összegű szociális ösztöndíjra, de az újban már nem lesznek. Hangsúlyozom, hogy ez azon hallgatókat fogja érinteni, akik eddig is “éppenhogycsak” kaptak ösztöndíjat. Akik tényleg rászorulók, azok az új rendszerben várhatóan több ösztöndíjat fognak kapni.
Kérjük szépen mindenki megértését, hiszen ha végiggondoljátok a tervezett módosulásokat Ti is meg tudjátok állapítani, hogy ez a rendszer azt biztosítja, hogy egyetemi szinten tényleg azokhoz a hallgatókhoz kerül szociális ösztöndíj, akik erre valóban rászorulnak, és akik e nélkül nem tudnák biztosítani az egyetemi életük kiadásait.

Hangsúlyozom, hogy ez nem elfogadott még, egyelőre előzetesen tájékoztatunk Titeket a tervezett változtatásokról kifejezetten azért, hogy a rövidesen esedékes szociális ösztöndíj pályázattal kapcsolatban már tervezni tudjatok.

Bármely kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal,

SE HÖK

képviseletében

Kósa László, elnök