Intézetünk a Semelweis Egyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar egyik legrégibb intézete. Feladatunk a Gyógynövény- és drogismeret (farmakognózia) tárgy elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven. A tárgy tananyaga felöleli a gyógynövények, valamint a belőlük előállított drogok botanikai és kémiai ismeretét, a természetes anyagok képződésének, felhalmozódási sajátságainak elemzését, a korszerű elválasztástechnikai módszerek növénykémiai alkalmazását, a fitokémiai analitikát és a gyógynövények hatásának ismeretét, különös tekintettel a gyógyszeripar kiemelt növényi nyersanyagaira és a fitoterápiában, valamint a prevencióban jelentős gyógynövényekre.

Elérhetőségek

Cím
1085 Budapest Üllői út 26.
Telefon
459-1500/55206, 317-2900
Fax
317-2979
E-mail