Akkreditációs és Rendszerbevételi Csoport

Semmelweis Egyetem – Általános Orvostudományi Kar
Dékáni Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26. fszt. 17.

Takács Éva
csoportvezető
tel: 459-1500 / 55216 mellék
e-mail: takacs.eva@med.semmelweis-univ.hu

Szabó Virág Bernadett
ügyintéző
tel: 459-1500 / 55267 mellék
e-mail: szabo.virag@med.semmelweis-univ.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő:   13:30 – 16:00
Szerda: 13:30 – 16:00
Péntek:   9:00 – 11:30

 

Általános tájékoztató:

A 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a szakképzés gyakorlati programjának lebonyolítása akkreditált egészségügyi szolgáltatónál, szakképzőhelyen történik.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a képzési tervekben szereplő egészségügyi szolgáltatók akkreditációja folyamatosan változhat, módosulhat, ezért saját érdekükben javasoljuk, hogy az egyes gyakorlatok megkezdése előtt győződjenek meg arról, hogy az aktuális időszakban valóban rendelkezik-e az érintett képzőhely a teljesítendő gyakorlatra vonatkozó akkreditációval.

Nem akkreditált képzőhelyen teljesített gyakorlat szakképzés részeként történő elfogadtatására – a hivatkozott rendelet értelmében – nincs lehetőség.

Az akkreditációt érintő kérdésekben a Dékáni Hivatal Akkreditációs és Rendszerbevételi Csoportjának munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

 

Akkreditált szakképzőhelyek

Tájékoztató az illetékes Szakmai Grémiumelnökök és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által elfogadott, 2016. szeptember 16-tól érvényes akkreditált képzőhelyekről

Egyetemi képzőhelyek:

Semmelweis Egyetem akkreditációs táblázat – alap szakképzések – (összes szakma) (frissítve: 2018. 10. 31.)

Semmelweis Egyetem akkreditációs táblázat – ráépített szakképzések – (összes szakma) (frissítve: 2018. 08. 28.)

Külső képzőhelyek:

Külső képzőhely akkreditációs táblázat – alap szakképzések – a Semmelweis Egyetem régiójába tartozó egészségügyi szolgáltatók akkreditációja (összes szakma) (frissítve: 2018. 12. 10.)

Külső képzőhely akkreditációs táblázat – ráépített szakképzések – a Semmelweis Egyetem régiójába tartozó egészségügyi szolgáltatók akkreditációja (összes szakma) (frissítve: 2018. 12. 10.)

Akkreditált háziorvosi és gyerekorvosi rendelők listája         (frissítve: 2018. 12. 10.)

Pszichoterápia I. II. (Semmelweis Egyetem – Külső képzőhelyek)  (frissítve: 2018. 11. 07.)

Klinikai szakpszichológia (Semmelweis Egyetem – Külső képzőhelyek) (frissítve: 2018. 11. 23.)

Beavatkozási lista:

Képzőhellyé minősítés

A szakképzőhellyé minősítés feltételeit a 16/2010 (IV.15.) EüM rendelet 3. melléklete tartalmazza!

A szakképzőhellyé minősítés menete:

Első lépés, az egészségügyi szolgáltatók “Rezidens Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás” (www.reny.hu) weboldalon  (továbbiakban: RENY portál) történő regisztrációja.
A regisztrációt követően fent nevezett online felületen nyílik lehetőség az intézmények részére  az akkreditációs pályázatok feltöltésére, benyújtására, módosítására és a már összeállított munkatervekben szereplő képzőhelyek akkreditációjának ellenőrzésére.

A RENY portálon található „felhasználói kézikönyv” a program használatához részletes információkkal szolgál. További technikai jellegű kérdéseikkel, problémáikkal az Akkreditációs és Rendszerbevételi Csoport munkatársaihoz fordulhatnak.