Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

Az MTA KOKI kutatási témái és témavezetői 2021/2022

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
Talamokortikális hálózat kutatása, optogenetikai és farmakogenetikai módszerekkel Acsády László (DSc)
Trauma által előidézett endokannabinoid-változások a trauma magatartási hatásainak hátterében Aliczki Manó (PhD) 
A medián ráphe szerepe a negatív emléknyomok raktározásában és előhívásában Barth Albert Miklós (PhD)
Kombinált in vivo kísérleti elrendezések (optogenetika-sokcsatornás elektrofiziológia-viselkedés) fejlesztése Barth Albert Miklós (PhD)
In vivo optogenetikai, elektrofiziológiai és viselkedési adatok analízise Barth Albert Miklós (PhD)
Mikroglia-neuron interakciók molekuláris és funkcionális anatómiájának vizsgálata fény- és elektronmikroszkópos módszerekkel  Cserép Csaba (PhD)
A centrális és szisztémás gyulladás szerepe cerebrális iszkémia során  Dénes Ádám (PhD)
A mikroglia szerepe a neuronális aktivitás és az agyi keringés szabályozásában  Dénes Ádám (PhD)
Az energiaháztartást szabályozó neuronhálózatok vizsgálata Fekete Csaba (DSc)
Az agyi pajzsmirigyhormon háztartás celluláris és molekuláris szabályozása Gereben Balázs (DSc)
A bazális előagy szerepe a tanulásban és figyelmi folyamatokban Hangya Balázs (PhD)
Az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór és a természetes öregedés vizsgálata humán betegekben és egérmodellek segítségével Hangya Balázs (PhD)
A dopaminerg és kolinerg rendszerek szerepe az asszociatív tanulásban Hangya Balázs (PhD)
Új peptiderg mechanizmusok a reprodukció és a pubertás központi idegrendszeri szabályozásában Hrabovszky Erik (DSc)
Ösztrogén-függő génexpressziós változások azonosítása neuroendokrin idegsejtekben laser capture microdissection alkalmazásával Hrabovszky Erik (DSc)
Reprodukció és energiaháztartás kapcsolatának vizsgálata az emberi hipotalamuszban Hrabovszky Erik (DSc)
Kéreg alatti magok (Median Raphe) neuromodulációs hatásainak vizsgálata optogenetikai és elektrofiziológiai módszerekkel  Jelitai Márta (PhD)
Agykérgi neuronhálózatok komplex dinamikájának és alapvető számításainak modellezése Káli Szabolcs (PhD
Nemlineáris jelintegráció modellezése agykérgi idegsejtek dendritjeiben Káli Szabolcs (PhD
Optimalizációs algoritmusok fejlesztése és párhuzamosított implementációja idegsejt-modellek paramétereinek meghatározására Káli Szabolcs (PhD
A fenotipikus diverzitás szerepe a GnRH szekréciós mintázatát meghatározó neuronhálózatban Kalló Imre (PhD)
Felszálló glycinerg pálya célsejtjei és funkciója a bazális előagyban Kalló Imre (PhD)
A bélflóra szerepének vizsgálata stresszben és a neuroimmun folyamatokban Kovács Krisztina (DSc)
A stressz hatása a neuroimmun folyamatokra, a mikroglia szerepének vizsgálata Kovács Krisztina (DSc)
A mikroglia-neuron interakció vizsgálata Környei Zsuzsa (PhD)
Az endokannabinoid rendszer szerepe a kortex normális és patofiziológiás fejlődésében.  Lele Zsolt (PhD)
A fejlődési anoikis, egy új biológiai jelenség molekuláris, anatómiai, élettani és kórélettani vizsgálata a fejlődő idegrendszerben Lele Zsolt (PhD)
A szkizofrenia okozta molekuláris biológiai és morfológiai elváltozások emberi agyban Maglóczky Zsófia (DSc)
Különböző típusú epilepsziás kórképek átfedéseinek molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálata kísérleti modellben és emberi agyban Maglóczky Zsófia (DSc)
A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban Makara Judit (PhD)
A térbeli tájékozódás és memória celluláris mechanizmusainak vizsgálata hippokampális idegsejtekben Makara Judit (PhD)
A perinatális aszfixia (születés körüli oxigénhiány) hosszú távú magatartási következményei: idegrendszeri háttér és terápiás lehetőségek Mikics Éva (PhD)
A korai szociális stressz hosszú távú magatartási hatásait közvetítő idegrendszeri mechanizmusok Mikics Éva (PhD)
Stresszel kapcsolatos pszichés rendellenességek iránti sérülékenység neurobiológiai mechanizmusai Mikics Éva (PhD)
Hippokampalis szinaptikus neurotranszmisszio diverzitásának tanulmányozása Nusser Zoltán (DSc)
Agykéregbe vetítő pálya-rendszerek kutatása, anatómiai, optogenetikai és viselkedéstani módszerekkel Nyíri Gábor (PhD)
A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata in vivo 2-fotonos mérésekkel, három-dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával  Rózsa Balázs (PhD)
Gépi tanulás elveinek megjelenése az agykérgi idegsejtek működésében Rózsa Balázs (PhD)
Egér virtuális valóság szemüveg továbbfejlesztése és használata a látókérgi plaszticitás megértésében Rózsa Balázs (PhD)
Új, purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, szkizofrénia, autizmus, migrén, Parkinson kór) Sperlágh Beáta (DSc)
A hippokampális szinaptikus kommunikáció elektrofiziológiai vizsgálata Szabadics János (PhD)
Jelfeldolgozás számítógépes modellezése elemi idegi struktúrákban Szabadics János (PhD)
Félelmi reakciók neurobiológiai szabályozása: adaptív és patológiás formák kialakulása Tóth Máté (PhD)
A szinaptikus klaszterezettség szerepe a dendritikus jelintegrációban Ujfalussy Balázs (PhD)
Helysejtek és rács-sejtek tüzelési mintázatának elemzése Ujfalussy Balázs (PhD)