Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 24.
531138 Összes oltás

A Magatartástudományi Intézet rektori pályatételei a 2018/2019. tanévben

 

Pályatétel címe Konzulens (fokozattal)
EGÉSZSÉGLÉLEKTAN ÉS MAGATARTÁSORVOSLÁS
 A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára. Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus
A kardiovaszkuláris megbetegedések pszichoszociális háttértényezői és a kardiovaszkuláris rehabilitáció Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus 
A meddőség pszichoszociális háttértényezői        Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus 
 A krónikus házastársi és/vagy munkastressz és a szív-érrendszeri sérülékenység. Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus
Differenciálpszichológia alvásélettani megközelítésben Dr. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs 
Az alvás- és álomsajátosságok epidemiológiai vizsgálata Dr. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs
Az alvás-ébrenlét állapotok elektrofiziológiája Dr. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs
Medikusok és egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjének vizsgálata Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Daganatos betegségek pszichoimmunológiája  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Nemi különbségek pszichológiája Dr. Purebl György, egyetemi docens
Nemi különbségek a pszichiátriai betegségekben Dr. Purebl György, egyetemi docens
Az alvási elégtelenség háttere és komplex kezelése Dr. Purebl György, egyetemi docens
Hangulatzavarok és testi betegségek Dr. Purebl György, egyetemi docens
Kronobiológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában Dr. Purebl György, egyetemi docens
A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban Dr. Purebl György, egyetemi docens
Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései Dr. Purebl György, egyetemi docens
Krónikus betegségek és család Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus
Evészavarok  Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus
 Szürrealizmus és művészetpszichológia Dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár 
ORVOSI SZOCIOLÓGIA
 A családi és munkahelyi szerepek közötti konfliktus  (szerepkonfliktus) prevalenciája az egészségügyi dolgozók körében  Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus
Az egészségügyi dolgozók szomatikus és mentális betegségeinek  alakulása és lehetséges okai  Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus
A gyermekkori krónikus hasi fájdalom epidemiológiája Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus
Orvosnők életútja, pályaképe  Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
Orvosnők helyzete Magyarországon Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
Digitális egészség kérdései Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
Orvostanhallgatók és rezidensek testi-lelki egészsége Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
Stressztényezők és megküzdés az orvostanhallgatók és a rezidensek körében Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
LMBTQ orvosok Magyarországon Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
Személyiségtényezők szerepe az orvossá válás folyamatában Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi adjunktus
A kábítószer-függőség szociológiai kérdései  Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Az öngyilkosság szociológiai kérdései  Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Az alkoholizmus szociológiai kérdései  Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Egyenlőtlen esélyek: Társadalmi rétegződés és megbetegedés Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Az alternatív gyógymódok alkalmazásának szociológiai megközelítése  Dr. Szántó Zsuzsa, egyetemi docens
Öngyógyítás vagy egészségügyi ellátás: betegviselkedési mintázatok  Dr. Szántó Zsuzsa, egyetemi docens
A laikus lakosság hiedelmei a megbetegedés és a gyógyulás okairól  Dr. Szántó Zsuzsa, egyetemi docens
A dohányzás szociológiai kérdései  Dr. Szántó Zsuzsa, egyetemi docens
BIOETIKA
Vallási előírások bioetikai vonatkozásai Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
A hivatalos pénzforgalmat és adózást kikerülő megoldások az egészségügyben (az orvosi és fogorvosi gyakorlatban) Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Emberkísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Betegtájékoztatás a gyógyszertárban Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Online orvoslás és gyógyszerrendelés etikai kérdései Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Az életvégi döntések etikai kérdései Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
A haldokló betegek hospice szellemű ellátása Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
A humor szerepe a súlyos betegek ellátásában Dr. Kegye Adrienne, egyetemi tanársegéd
A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota Dr. Kegye Adrienne, egyetemi tanársegéd
A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései  Dr. Kovács József, egyetemi tanár
Az emberen végzett kutatás etikai kérdései   Dr. Kovács József, egyetemi tanár
Epidemiológiai vizsgálatok jogszociológiai jelentősége   Dr. Lõrincz Jenő, mesteroktató
Az emberi jogok és a bioetika   Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
Az emberi szaporodás etikai-jogi kérdései   Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
Pszichés felkészítés nőgyógyászati műtétekre  Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
A várandóssággal kapcsolatos kognitív reprezentációk; etikai, jogi vonatkozások  Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
A genetika etikai kérdései  Dr. Szebik Imre, tudományos munkatárs
ORVOSI ANTROPOLÓGIA
 Gyógyító víz, fürdőkultúra, a hidroterápia antropológiája   Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
A mozgás orvosi antropológiája kineziológia, harcművészetek  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
A kínai hagyományos orvoslás elemzése orvosi antropológiai szempontból  
Terepmunka egy budapesti akupunktura klinikán  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Alternatív medicina – az orvosi antropológia szemszögébõl   Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Jelentős életeseményekhez kötődő rítusok változása  Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus
A halál iránti attitűd összehasonlító vizsgálata nem- és kor szerint  Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus
Halál, kultúra orvos antropológia  Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus
Az állatasszisztált intervenciók orvosi antropológiai vizsgálata  Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus
Multidiszciplináris teamek orvosi antropológiai vizsgálata  Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus
ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ
Kommunikáció a haldokló betegekkel és a gyászolókkal  Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
A terápiás együttműködés javításának orvosi kommunikációs lehetőségei  Dr. Pilling János, egyetemi docens 
Szexuális problémák orvosi kommunikációs vonatkozásai  Dr. Pilling János, egyetemi docens 
Kapcsolat feszült, indulatos páciensekkel  Dr. Pilling János, egyetemi docens 
Az egészségműveltség (health literacy) jelentősége a betegtájékoztatásban  Dr. Pilling János, egyetemi docens 
Betegtájékoztatás, elégedettség, együttműködés  Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens 
Magatartásorvoslási programok alkalmazása a mindennapi betegellátásban  Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens
Munkahelyi stressz, coping és szubjektív testi tünetek.  Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens