Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika lehetőséget kíván biztosítani TDK munkára az intenzív terápia és infekciókontroll iránt érdeklődő hallgatók számára.

 

Kutatásaink során a lélegeztetéssel összefüggő pneumonia (ventilator-associated pneumonia, VAP) epidemiológiáját és megelőzésének módszereit vizsgáljuk. A VAP megelőzésének bizonyítottan hatékony stratégiája multimodális prevenciós csomag bevezetése, ugyanakkor vitatott a csomag elemeinek megfelelő összetétele. A prevenciós csomaghoz való adherenciában és az alacsony VAP incidencia megtartásában meghatározó jelentőségű az implementáció stratégiája is. Jelenleg a prevenció legfontosabb elemeinek azonosítását és az implementáció oktatásmódszertani vizsgálatát tűztük ki célul. Munkacsoportunk előzetes eredményei az általunk kialakított VAP csomag hatékonyságát igazolják.

 

A TDK munka során a hallgató betekintést nyerhet a klinikai vizsgálatok lefolytatásának menetébe, a klinikai adatkezelés és feldolgozás szabályaiba, valamint a biostatisztika módszereibe. A hallgató motivációjától függően a munkacsoport hazai és nemzetközi előadásaiba, publikációiba társszerzőként is bevonható, TDK konferencián a munka bemutatható. A lehetőség különösen hasznos lehet annak, aki a jövőjét aneszteziológiai és intenzív terápiás területen képzeli el, vagy klinikai vizsgálatokban vizsgáló orvosként részt venne.

 

Témavezető: Dr. Iványi Zsolt, egyetemi docens

 

Projektfelelős: Dr. Iványi Zsolt, egyetemi docens

                        Dr. Mogyoródi Bence, klinikai szakorvos

 

Jelentkezés: mogyorodi.bence@med.semmelweis-univ.hu