Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

A Szerves Vegytani Intézet TDK munkacímei és témavezetői a 2021/2022. tanévben

TDK-munka címe Témavezető neve
Kinazolin-származékok szintézise és kémiai átalakításai Dr. Krajsovszky Gábor, Dr. Mándity István
Gyógyszerhatóanyagok mechanokémiai előállítása Dr. Czompa Andrea, Dr. Deák Andrea – MTA TTK, Dr. Mándity István
Sejtpenetráló peptidek kölcsönhatásának vizsgálata lipid membránokkal elméleti kémiai számolásokkal Dr. Balogh Balázs, Dr. Mándity István
Fotolabilis védőcsoportok előállítása és alkalmazásai Dr. Dunkel Petra
Fénnyel aktiválható kémiai próbák fejlesztése Dr. Dunkel Petra
Biológiailag aktív peptidek szilárd fázisú szintézise, tisztítása és minőségi ellenőrzése Dr. Kárpáti Levente, Dr. Mándity István
Mesterséges peptidek fejlesztése Dr. Mándity István
Szerkezet felderítés NMR spektroszkópiával

Dr. Bogdán Dóra, Dr. Mándity István

Átmenetifém-mentes transzfer hidrogénezési reakciók vizsgálata Dr. Herke Klára