Kedves Hallgatók!

Jelentkezőket keresünk a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László Kórház telephelyén induló klinikai-experimentális hematológiai Tudományos Diákkörös programba. Rugalmasan ötvöznénk a betegségek és a betegellátás klinikai megismerését az osztályon a kutató/diagnosztikai laboratóriumi munkával. Lényege, hogy egy megadott témával kapcsolatosan osztályos/ambuláns rálátást, valamint a feldolgozás alapjául szolgáló laboratóriumi metodikák megismerését, majd ezekben való részvételét megszervezzük. A projekt csak konkrét végponttal (szakdolgozat, rektori pályázat, konferencia részvétel, közlemény) és a végigvitelhez szükséges teljes elköteleződéssel, rugalmas adaptációval lehetséges. TDK munka és klinikai munka kredit is leigazolható.

Lehetőség van fókuszáltan, regiszterfejlesztési célú munkát is végezni azonos konstrukcióban, adatgyűjtési fókusszal. A munka jellegére és mennyiségére tekintettel erre pályázati pénz is elkülöníthető, a feladat jelentős időbeni rugalmassággal végezhető.

Közösen választjuk ki a leginkább testhez álló témát és alakítjuk ki a munkarendet.

A produktív együttműködés során célunk, hogy a magyar (akár angol) nyelvű egyetemi TDK konferencián és hazai szakmai rendezvény(ek)en előadható anyag készüljön, esetlegesen publikáció szülessen.

Kérjük, hogy a jelentkezés tartalmazza az aktuális évfolyamot, esetleges előismereteket, a közös munkára becsülhetően elkülöníthető időmennyiséget, idősávokat lehetőleg két szemeszterre tervezve, illetve a projektben való részvétel célját (személyes érdeklődés a téma iránt, ösztöndíjpályázat, PhD, MD-PhD program, a fenti végpontok valamelyike, a projekt típusával átfedő karriertervek, stb.).

A jelentkezéseket az alábbi email címeken várjuk:

andrikovics.hajnalka@dpckorhaz.hu

lakatos.viktor@dpckorhaz.hu