Kedves Hallgatók!
A Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Bioinformatikai munkacsoportja olyan TDK hallgatókat keres, akik érdeklődnek az alábbi témák valamelyike iránt:
• bioinformatika és programozás,
• hálózatelmélet és data science,
• molekuláris biológiai hálózatok,
• farmakovigilancia, a gyógyszerbiztonság és a gyógyszer-regisztráció,
• kardiovaszkuláris megbetegedések és komorbiditások,
• gépi tanulási algoritmusok alkalmazása a fenti témák bármelyikével kapcsolatban.

TDK hallgatóink innovatív ismeretekre tehetnek szert, mint például:
• informatikai és programozási ismeretek,
• angol nyelv és angol szaknyelv alkalmazása,
• irodalomkutatási ismeretek,
• online tudományos platformok és közösségi hálók használata,
• előadói képességek,
• tudományos publikáció írása,
• csapatmunka. (:

Ezen ismeretek nagyban segíthetik később a kutatás, a gyógyszeripar, a szoftverfejlesztés vagy a gyógyszer-engedélyezés területén történő elhelyezkedést.
A tudományos diákkör remek lehetőség arra, hogy betekintést nyerjetek egyetemünk intézeteinek mindennapi életébe, a kutatási és oktatási tevékenységbe.
Munkacsoportunk TDK hallgatói számos dobogós helyezést értek el az egyetemi és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is, illetve Rektori pályamunkájukkal.
További előny, hogy TDK munkátokat a későbbiekben könnyedén szakdolgozattá formálhatjátok, illetve megalapozhatjátok PhD/MD-PhD kutatásotokat (akár társszerzőség formájában is).
Lehetőséget biztosítunk:
• otthoni munkavégzésre,
• online konzultációkra,
• rugalmas időbeosztásra.
További információ:

Utilization and development of network theoretical and bioinformatics methodologies in the research of cardiovascular diseases and pharmacovigilance


Amennyiben felkeltettük a kíváncsiságotokat, keressetek minket az alábbi elérhetőségen:
puhl.eszter@phd.semmelweis.hu (dr. Puhl Eszter, PhD hallgató)