A kétévente megrendezett łodzi nemzetközi TDK konferencián idén Egyetemünk is részt vehetett. A 17. Michal Klopotowski Tudományos Diákkonferencia élményeiről, tapasztalatairól Sulyok Lili és Zsoldos G. Márton IV. évfolyamos fogorvostanhallgatók számolnak be.

A lengyelországi Łodzban tartották a fogorvostanhallgatók részére kiírt 17. Michal Klopotowski Tudományos Diákkonferenciát április 24–25-én. Az átütő tehetségű, fiatalon elhunyt orvos és kutató tiszteletére minden második évben megrendezik ezt a szimpóziumot, ahol lengyel és más országokból érkezett fogorvostanhallgatók és PhD hallgatók adhatnak számot kutatási eredményeikről. Ebben az évben Egyetemünk számára is érkezett meghívó, így alkalmunk volt nevezni, illetve részt venni a rendezvényen.

Az itthoni konferenciához hasonlóan a nevezés feltétele itt is absztarkt beküldése volt, esetünkben email-ben angolul kellett eljuttatni január 31-ig, melynek elfogadásáról később értesültünk. Tíz perces előadással kellett készülnünk, röviden összefoglalva kutatásunk célját, módszereit, eredményeit, és hogy ezekből milyen következtetés vonható le.

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karáról hatan utaztunk Łodzba, Dr. Tóth Zsuzsanna tanárnő vezetésével. Az ötödévről Beck Anita és Hallgató Júlia, a negyedévről pedig Mayer Csaba, Nartey Dávid, Sulyok Lili és Zsoldos Géza Márton képviselte a Semmelweis Egyetemet. Az absztraktok megjelentek a Stomatologia Wspolczesna szakfolyóirat idei 2 kötetében (2010. 17: 65-116: A. Beck, E. Molnár: Effect of being disabled, dental fear and anxiety on drawings; L. Gótai, D. W. Nartey: Effect of being a Hungarian minority on dental fear and anxiety; J. Hallgató, E. Szalai, F. Horváth: PCR base method for detection of periodontopathogenic bacteria in subgingival plaque samples in patients with type 1 diabetes mellitus; Cs. Mayer, F. Horváth: The role of genetic predisposition for the etiology of periodontal diseases in adolescents with type 1 diabetes mellitus; G. M. Zsoldos, L. Sulyok: Saliva parameters related to dental erosion in Hungarian adolescents).

A rendezvény megnyitójára szombaton reggel került sor, így már előző nap elindultunk Lengyelországba. Volt, aki vonattal utazott, volt, aki autóval tette meg a kb. 800 km-es utat, de péntek estére az egész magyar csapat kisebb-nagyobb nehézségek árán, de megérkezett. A szervezők nagyon kedvesen és készségesen fogadtak mindannyiunkat, mindenben segítségünkre voltak. A szállásunk az orvosi egyetem kollégiumában teli hűtőszekrénnyel várt. A koleszban egyébként a hétvégére való tekintettel nem volt túl nagy nyüzsgés. Estefelé lehetőségünk volt megismerkedni Łodzzal, majd megkóstoltuk a híres helyi söröket.

Szombaton, az ünnepélyes megnyitó után főleg lengyel nyelvű előadások voltak. Így aznap még lehetett picit várost nézni a gyönyörű napsütésben, de pihenni is, meg készülni, és szépíteni az előadásokat. A hazai egyetemek közül a házigazda Łodzon kívül Varsó, Gdansk, Lublin, Krakkó, Katowice, Poznan és Wroclav képviseltette magát előadásokkal. A külföldi hallgató társak Marosvásárhelyről, Rigából, Arhangelszkből és Budapestről érkeztek. A külföldiek közül az áttekintő jellegű előadásokra szombat délután került sor, de többségünkre a klinikai és experimentális besorolás alapján rendezett külön angol nyelvű szekciókban vasárnap délelőtt és délután. A konferencián összesen 87 prezentáció hangzott el lengyelül és angolul. Voltak olyan lengyel diákok, akik a nyelvgyakorlás céljából angolul tartották meg előadásukat. E példa akár nálunk is követhető lenne, még akkor is, ha a magyar hallgatók bátrabban beszélnek idegen nyelven.

Miután mindenkit meghallgattunk, körülvezettek minket, és megnézhettük a kar klinikáit, ahol a łodzi fogorvostanhallgatók tanulnak és dolgoznak modern, jó körülmények között. Irigylésre méltó, hogy a propedeutika oktatás fekvő kezelő egységeken zajlik.

A konferencia záróakkordja, az eredményhirdetés ezután következett. Két kategóriában rangsorolták a legjobbakat a kutatása jelentősége, tartalma, újszerűsége, és az előadás és vitakészség alapján. Tőlünk Hallgató Júlia „Clinical” kategóriában harmadik helyezést ért el, sikeréhez szívből gratuálunk!

Összefoglalva elmondható, hogy mindannyian nagyon jól éreztük magunkat ezalatt a pár nap alatt Łodzban. A házigazdák nagyon közvetlenül viselkedtek velünk, nagyon barátságosak voltak. Nem csalódtunk a hagyományosan jó lengyel–magyar kapcsolatban. A vendéglátás kifogástalan volt, az előadások, a program nagyon színvonalasan megrendezett.

Reméljük jövőre nekünk is alkalmunk lesz vendégül látni a lengyel fogorvoshallgatókat a budapesti TDK-konferencián.

 

Sulyok Lili – Zsoldos G. Márton

FOK IV. évfolyam