Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 22.
16871 Összes oltás
7249 Beoltott Semmelweis Polgár

Intézkedési terv

A szájsebészet tantárgy kurrikuluma 2020/21-es tanév I. félévében változni fog. Eddig a 4. év második féléve végén volt egy írásbeli kollokvium. A 2020/21-es tanévtől ez a kollokvium átkerül az első félév végére és szóbeli vizsga lesz. A változtatás hátterében az áll, hogy a 4. év első félévének anyaga a napi gyakorlati tevékenységben igen hangsúlyos szereppel bír, valamint, hogy a szóbeli vizsga során, megítélésünk szerint, a hallgató rátermettsége, empatikus készége jobban felmérhető, pontosabb visszajelzést tudunk adni számára a tanulási folyamatban tovább erősítendő szegmensekről, amelyeket a tanulmányaiból még hátralévő 2 évben hatékonyan tud fejleszteni.

A negyedévfolyamos általános orvostanhallgatók számára oktatott Szájsebészet és fogászat tantárgy részgyakorlatainak, valamint az ötödévfolyamos fogorvostan hallgatók Szájsebészet IV. és V. tantárgyak keretében tartott fekvőbeteg osztályos gyakorlatok során eddigiekben is különös figyelmet fordítottunk a gyakorlati oktatásra, de emellett az elméleti tudásanyag minél magasabb színvonalú átadására is törekedtünk.

A továbbiakban ezen elvek mentén a következő tanév során az alábbiakban szeretnénk fejleszteni a Fekvőbeteg Osztály oktatási tevékenységét:

 • a gyakorlati oktatás minőségének további javítása:
  – a fogorvostan hallgatók esetében a hallgatói csoportok további 2-3 fős kisebb csoportokra történő bontása a Fekvőbeteg osztályon és a Traumatológiai ambulancián folyó betegvizsgálatok, valamint a műtőben folyó gyakorlati részek során
  – az általános orvostanhallgatók részgyakorlata során (3.5 óra) mind a Traumatológiai ambulancián, mind a Fekvőbeteg osztályon vizsgáljanak betegeket, valamint a műtőben is lehetőségük legyen gyakorlat teljesítésére

Mindkét Kar hallgatói esetében törekszünk:

 • a betegvizsgálatok számának lehetőség szerinti növelésére
 • műtéti asszisztálások számának növelésére
 • a műtőben folyó beavatkozásokon való személyes részvétel növelésére
 • a Fekvőbeteg osztályon folyó betegellátásba való részvétel (pl.: kötéscserék, tápszonda behelyezés és eltávolítás, vénapunctio, varratszedés, stb.) növelésére
 • elméleti oktatás minőségének javítására:
  • a gyakorlatok során a betegvizsgálathoz kapcsolódóan minél több rendelkezésre álló képalkotó vizsgálat képanyagának elemzésére
  • a betegvizsgálathoz kapcsolódóan az adott kórkép elméleti hátterének, a diagnosztika – és a kezelés főbb irányvonalainak áttekintésére, az előzetesen készített prezentáció segítségével
 • a meglévő, rendelkezésre álló elektronikus tananyagok további bővítése az érdeklődő hallgatók számára: műtéti videók készítése az operáció lépéseinek bemutatására, egyes kórképek fotóiból készült elektronikus kvízek a tananyag minél jobb elsajátítására és a megszerzett tudás fakultatív mérésére
 • a hallgatók bevonása műtétek tervezésébe (például számítógép segítségével, dysgnath-műtétek tervezésébe)