Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

Intézkedési terv a 2020/2021 tanév 1. szemeszter OMHV adati alapján

Szervezeti egység: Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Kar: Fogorvostudományi Kar
Tantárgy: Szájsebészet II (FOKOSZB310_2M), Szájsebészet IV (FOKOSZB310_4M)

 Kurrikulum változás:

A szájsebészet tantárgy kurrikuluma 2020/21-es tanév I. félévében megváltozott. Eddig a 4. év második féléve végén volt egy írásbeli kollokvium. A 2020/21-es tanévtől ez a kollokvium átkerült az első félév végére és szóbeli vizsga lesz. A változtatás hátterében az áll, hogy a 4. év első félévének anyaga a napi gyakorlati tevékenységben igen hangsúlyos szereppel bír, valamint, hogy a szóbeli vizsga során, megítélésünk szerint, a hallgató rátermettsége, empatikus készsége jobban felmérhető, pontosabb visszajelzést tudunk adni számára a tanulási folyamatban tovább erősítendő szegmensekről, amelyeket a tanulmányaiból még hátralévő 2 évben hatékonyan tud fejleszteni.

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

A negyedévfolyamos általános orvostanhallgatók számára oktatott Szájsebészet és fogászat tantárgy részgyakorlatainak, valamint az ötödévfolyamos fogorvostan hallgatók Szájsebészet IV. és V. tantárgyak keretében tartott fekvőbeteg osztályos gyakorlatok során eddigiekben is különös figyelmet fordítottunk a gyakorlati oktatásra, de emellett az elméleti tudásanyag minél magasabb színvonalú átadására is törekedtünk.

A továbbiakban ezen elvek mentén a következő tanév során az alábbiakban szeretnénk fejleszteni a Fekvőbeteg Osztály oktatási tevékenységét:

A gyakorlati oktatás minőségének további javítása:

 A fogorvostan hallgatók esetében a hallgatói csoportok további 2-3 fős kisebb csoportokra történő bontása a Fekvőbeteg osztályon és a Traumatológiai ambulancián folyó betegvizsgálatok, valamint a műtőben folyó gyakorlati részek során.

Az általános orvostanhallgatók részgyakorlata során (3.5 óra) mind a Traumatológiai ambulancián, mind a Fekvőbeteg osztályon vizsgáljanak betegeket, valamint a műtőben is lehetőségük legyen gyakorlat teljesítésére

Mindkét Kar hallgatói esetében törekszünk:

  • a betegvizsgálatok számának lehetőség szerinti növelésére
  • műtéti asszisztálások számának növelésére
  • a műtőben folyó beavatkozásokon való személyes részvétel növelésére
  • a Fekvőbeteg osztályon folyó betegellátásba való részvétel (pl.: kötéscserék, tápszonda behelyezés és eltávolítás, vénapunctio, varratszedés, stb.) növelésére
  • elméleti oktatás minőségének javítása
  • a gyakorlatok során a betegvizsgálathoz kapcsolódóan, minél több rendelkezésre álló képalkotó vizsgálat képanyagának elemzésére
  • a betegvizsgálathoz kapcsolódóan, az adott kórkép elméleti hátterének, a diagnosztika és a kezelés főbb irányvonalainak áttekintésére, az előzetesen készített prezentáció segítségével
  • a meglévő, rendelkezésre álló elektronikus tananyagok további bővítése az érdeklődő hallgatók számára: műtéti videók készítése az operáció lépéseinek bemutatására, egyes kórképek fotóiból készült elektronikus kvízek a tananyag minél jobb elsajátítására és a megszerzett tudás fakultatív mérésére
  • a hallgatók bevonása műtétek tervezésébe (például dysgnath-műtétek tervezésébe, számítógép segítségével)

Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre:

Hallgatók mondták: „szerintem a kisebb létszámú gyakorlatok sokkal jobbak lennének és több gyakorlási lehetőséget nyújtanának”

Hallgatók mondták: „Kicsit több lehetőség foghúzás gyakorlására.”

Hallgatók mondták: „Gyakorlatokra maximum 3 beteget tudnak hívni, ezt értem. De ez azt jelenti, hogy jó esetben 6 ember dolgozik, a többi nem csinálhat semmit. Azt az idejét múlt elvet, hogy a diákok nem ülhetnek le, el kellene engedni, mert úgy sem lehet látni semmit, miközben 2 hallgató + 1 gyakorlatvezető dolgozik a páciens szájában.”

Hallgatók mondták: „Ha kevesebb csoport lenne egy gyakorlaton, esetleg több beteg lenne, mindenki többet tevékenykedhetett volna.”

Válaszunk: Tervezzük a gyakorlatra érkező hallgatók kisebb csoportokra történő felosztását és körforgásos rendszerben történő foglalkoztatását. Amennyire a beteg felvételi és a képalkotó eljárás készítésének lehetősége (röntgen kapacitás) engedi, úgy igyekszünk a hallgatók számára több beteget, esetet biztosítani. Ez néha nem könnyű feladat, de törekszünk rá.

Hallgatók mondták: „Szerintem túl sok a gyakorlatokra kiadott elméleti tananyag. Ezek nagy része előadáson is elhangzik. Többször is volt olyan, hogy azért kellett kevesebb pácienst hívni, mert el voltunk maradva az elméleti tananyaggal és be kellett pótolni. Emiatt az adott gyakorlatok abból álltak, hogy ültünk a kivetítő előtt. Szerintem a gyakorlatoknak pont nem erről kellene szólnia. Emiatt kevesebb pácienst láttunk el, kevesebb fogat húztunk… Az is elég lenne, ha kiadnák a gyakorlati tananyagot, amit aztán otthon feldolgozunk”

Válaszunk: A gyakorlatok anyaga nem egyezhet meg az előadásokon elhangzott témával, hanem azt kell, hogy kiegészítse, színesítse esetekkel. Erre a gyakorlatvezetőink fel vannak készülve, az aktuális irodalmat követve frissítik a gyakorlatok anyagát. A gyakorlatokon törekszünk arra, hogy a hallgatók minél többet kezeljenek beteget.

Egyéb célkitűzések:

Tervezzük az oktatás (graduális, postgraduális) és a tudományos munkák fejlesztésére egy megfelelő, jól működő videó, fotó rendszer kidolgozását. Célszerű lenne a napi rutinba beleépíteni, hogy a dokumentáció hiánytalan legyen és több tudományos munka születhessen a munkánkból. Folyamatosan igyekszünk idősebb -már nyugdíjban lévő- kollégáinkkal a minél szorosabb kapcsolatot fenntartani, hogy a fiatalok számára a „régi iskola” se vesszen el a sok újdonság között.