Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

Intézkedési terv a 2020/2021 tanév 1. szemeszter OMHV adatai alapján

Szervezeti egység: Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Kar: Fogorvostudományi Kar
Tantárgy: Implantológia II (FOKOSZB076_2M)

 Kurrikulum változás:

Az implantológia tantárggyal a hallgatók két féléven keresztül (4. év második, 5. év első szemeszter) találkoznak. Az idei félévtől már az első szemeszterben tartjuk meg a magyar és angol hallgatók gyakorlati oktatását. Ez harmonizálni fog az elméleti előadások anyagával és hallgatók számára könnyebbé teszi az adott témakörben történő elmélyedést. A hallgatók az elméletben megszerzett információt így közvetlenül a gyakorlatban is felhasználják, ezáltal jobban értelmezhető a tananyag. A II. félév előadásai során minden évben vendégelőadóval is találkoznak a hallgatók. Ezeknek az előadásoknak a témája a vendégelőadóra van bízva. Továbbra is szeretnénk ismert -nem egyetemi- előadókat felkérni előadás tartásra.

Visszajelzésünk az általános jellegű hallgatói véleményekre:

Gyakorlati oktatás egy félév keretében történik, kéthetente, csoportonként összesen hét alkalommal (páros héten a páros csoportoknak, páratlan héten a páratlan csoportoknak). Az implantológia gyakorlatok nagyon népszerűek, nagy a hallgatói aktivitás. A gyakorlatokat mindig szakorvos tarja, ami a melléjük rendelt rezidenseknek is jó alkalom, hogy ismereteiket felfrissítsék.

Klinikánk kapcsolata nagyon jó a Fogpótlástani, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási, a Parodontológiai Klinikával és az FSZOI Szájsebészeti és Implantológiai Osztályával. Ennek gyakorlati haszna részben az Implantológia tantárgy tantermi előadásainak megtartásában jelentkezik, ahol az adott terület legkiválóbb ismerőjét, művelőjét kérhetjük fel az előadás megtartására Karunk oktatói közül. Ezeket a kapcsolatokat szeretnénk erősíteni, hisz az implantológia multidiszciplináris tantárgy és ennek érvényesülése a hallgatók szempontjából is fontos.

Célkitűzésünk, hogy élő műtéteket is be tudjunk mutatni a hallgatóknak az implantológia gyakorlatok alkalmával.

Tervünk egy új tankönyv megjelentetése magyar és idegen nyelven is.

Visszajelzésünk a kötelező tárgyakra vonatkozó egyedi jellegű véleményekre: 

Hallgatók mondták: „Ha már online oktatás zajlik úgy, hogy közben szinte minden héten vannak hallgatók akik nem tudnak részt venni az előadáson mert fekvőosztályos gyakorlat van, OMSZ mintavétel vagy kórházi kirendelés, esetleg OD gyakorlat, ezért nagyon támogatnám, hogy az előadások videóanyaga felkerüljön a zoom archívumba, hogy az ne maradjon le semmiről, aki nem lustaságból nem jelenik meg. Akit nem érdekel utólag sem nézi meg, az egyetemnek pedig nem származik kára ebből. A tankönyv néhány része frissítésre szorul.”

Válaszunk: Az egyetemi tárhely kapacitásától függően igyekszünk a tantermi előadásokat felvenni és hozzáférhetővé tenni.

Hallgatók mondták: „A gyakorlatok 90%-ában előadás diákat néztünk. Erre a célra egy nagyobb terem székekkel és asztallal sokkal kényelmesebb lett volna. Sámlikon ültünk egymás hegyén-hátán, jegyzetelni maximum az ölünkben lehetett, ráadásul a diákat nem is kapjuk meg, hogy esetleg az otthoni tanulást megkönnyítse.”

Válaszunk: Az előző félévben az implantológia gyakorlatokat a második félévben tartottuk azt remélve, hogy a féléves szóbeli vizsgát követően a gyakorlatok kiegészítik az elméleti alapismereteket. Ezzel szemben sokszor szükségesnek láttuk az elméleti anyag felelevenítését. Tapasztalatainkból és a visszajelzésekből kiindulva a 2020/21 2. félévétől kezdődően a gyakorlati oktatás együtt kezdődik meg az elméleti oktatással. A továbbiakban lehetőségeinkhez képest szeretnénk a gyakorlatokat úgy kihasználni, hogy minél több „kézzel-fogható” gyakorlati elem legyen benne. Mindig hívunk implantológiával foglalkozó cégeket, akik a demonstrációs anyagot biztosítják számunkra.