Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 22.
16871 Összes oltás
7249 Beoltott Semmelweis Polgár

Intézkedési terv

  Az implantológia tantárggyal a hallgatók két féléven keresztül (4. év második, 5. év első szemeszter) találkoznak. A kurrikulum a 2020/21 II. félévtől fog megváltozni. Eddig az első félévben csak előadások voltak, míg a gyakorlatok a második félévben voltak megtartva. Oktatási tapasztalataink alapján, mivel a gyakorlati tematika jobban igazodik az első félév előadás tematikájához, így célszerűbb a gyakorlatokat az első oktatott félévben (Implantológia I.) megtartani. A hallgatók az elméletben megszerzett információt így közvetlenül a gyakorlatban is felhasználják, ezáltal jobban értelmezhető a tananyag.

 A II. félév előadásai során minden évben vendégelőadóval is találkoznak a hallgatók. Ezeknek az előadásoknak a témája a vendégelőadóra van bízva. Továbbra is szeretnénk ismert -nem egyetemi- előadókat felkérni elődás tartásra.

 Gyakorlati oktatás egy félév keretében történik, kéthetente, csoportonként összesen hét alkalommal (páros héten a páros csoportoknak, páratlan héten a páratlan csoportoknak). Az implantológia gyakorlatok nagyon népszerűek, nagy a hallgatói aktívitás. A gyakorlatokat mindig szakorvos tarja, ami a melléjük rendelt rezidenseknek is jó alkalom, hogy ismereteiket felfrissítsék.

 Célkitűzéseink, hogy élő műtéteket is be tudjunk mutatni a hallgatóknak az implantológia gyakorlatok alkalmával, illetve esedékes egy új implantológia könyv megírása, melyre felkérést is kaptunk már.

 Klinikánk kapcsolata nagyon jó a Fogpótlástani, Fogszabályozási és Parodontológiai Klinikával és az FSZOI Szájsebészeti és Implantológiai Osztályával. Ennek gyakorlati haszna részben az Implantológia tantárgy tantermi előadásainak megtartásában jelentkezik, ahol az adott terület legkiválóbb ismerőjét, művelőjét kérhetjük fel az előadás megtartására Karunk oktatói közül. Ezeket a kapcsolatokat szeretnénk erősíteni, hisz az implantológia multidiszciplináris tantárgy és ennek érvényesülése a hallgatók szempontjából is fontos.