Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

A Fogorvostudományi Kar Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján évente több mint 44 ezer beteget látnak el, 1400 nagy arc- állcsont sebészeti műtétet végeznek. A klinika a fogorvostan-hallgatók számára szájsebészeti, orális implantológiai és praxisszervezés tárgyakat oktat, valamint itt történik az általános orvostanhallgatók szájsebészet-fogászati elméleti és gyakorlati oktatása is.

A klinikát 1908-ban Árkövy József alapította, akinek munkássága és elismertsége messze túlért az ország határain. Ez volt Európa első fekvőbeteg-osztállyal rendelkező Stomatológiai Klinikája.

A klinikán arc-, állcsont-, szájsebészeti fekvőosztály, dentoalveolaris sebészeti osztály és fogsebészeti ambulancia, valamint röntgenosztály működik. A dentoalveorális sebészet tevékenységei közé tartozik a fogászati implantológia, a praeprotetikai (fogpótlás elkészülését közvetlenül megelőző) műtétek, csontpótló eljárások, áttörésükben visszamaradt fogak (azok a maradó fogak, amelyek a fogazat fejlődése során nem helyezkednek be a fogívbe) műtéti úton történő eltávolítása és a fogmegtartó kezelések. Az arc-, állcsont-, szájsebészeten többek között a fej-nyak régióban előforduló jó- és rosszindulatú daganatok sebészi ellátása, plasztikai és rekonstrukciós műtétek, mikrosebészet és arcfájdalmak kezelése zajlik.

2014 óta működik a klinikán az a részleg, amelyet kifejezetten a speciális ellátást igénylő gyerekek és felnőttek ellátására alakítottak ki. A speciálisan felszerelt ellátó hely egyedülálló szaktudással rendelkező szakembergárdával működik. Az országban összesen hat ilyen centrum létezik, a Semmelweis Egyetemen évente körülbelül 500 beavatkozást tudunk elvégezni.

A klinika a III., IV., V. éves fogorvostan-hallgatók számára a szájsebészeti, radiológiai, orális implantológiai és praxisszervezés tárgyakat oktatja, valamint itt történik az általános orvostanhallgatók szájsebészet-fogászati elméleti és gyakorlati oktatása, magyar, német és angol nyelven. A hallgatók nagy számban készítenek TDK- és rektori pályamunkákat, illetve szakdolgozatot a klinikán. A magas színvonalú graduális és posztgraduális oktatást a külföldi társegyetemek is elismerik. A klinikán évi 10-12 szájsebész szakorvos képzése és szakvizsgáztatása történik. A klinika oktatói rendszeresen tartanak előadásokat különböző szakvizsga-előkészítő tanfolyamokon, valamint rendszeresen tartanak továbbképző, szinten tartó előadásokat szájsebész, fogorvos, sebész, szemész és fül-orr-gégész szakorvosok, szakorvosjelöltek részére.

A klinika kiemelt kutatási területei közé tartozik az arc-állcsontsebészetben használatos implantátumok, orvosi műszerek formájának, anyagösszetételének, felületi tulajdonságainak optimalizálása, kutatása; különböző csontpótló anyagok, csontregenerációs eljárások klinikai alkalmazása; új kemoterápiás protokollok kifejlesztése, a rosszindulatú fej-nyak daganatok kezelése, rekonstrukciós műtétek segítségével, valamint a fiatalkorban előforduló, rosszindulatú szájüregi daganatok klinikai és patológiai vizsgálata.

A klinika ad helyet a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság, valamint a Magyar Fogorvosok Egyesülete Implantológiai Társasága titkárságának, továbbá egy alapítványnak, melyek az orvostanhallgatók, a fiatal szájsebészek képzését, továbbképzését hivatott elősegíteni.