Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
12773 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

 

FOGÁSZATI  ÁLTALÁNOS  PROPEDEUTIKA TÉTELEK (doc)

 

1.

A  caries felosztása különféle rendszerek alapján.

2.

A caries incipiens jellemzői és kezelési lehetőségei.

3.

A dentincaries jellemzése.

4.

A fogágybetegség formái, pathológiája, diagnosztikája.

5.

A népegészségügy története Európában és Magyarországon.

6.

Orális paraméterek vizsgálatához használt index számok.

7.

A fogászati kezelőegység felépítése.

8.

A fogászatban használt forgó és kézi műszerek csoportosítása és jellemzése.

9.

A fogászati rendelő berendezésével szemben támasztott követelmények.

10.

A kontamináció és keresztfertőzés fogalma.

A fogászatban előforduló leggyakoribb fertőzések.

11.

A fogászatban elkülöníthető higiénés zónák.

12.

A fertőtlenítés fogalma és alkalmazási területei a fogászatban.

13.

A sterilizálás fogalma és fogászati alkalmazása.

14.

Fogak jelölése. Nevezetes síkok, irányok a fogászatban.

15.

A frontfogak makroszkópos anatómiája.

16.

A kisőrlő fogak makroszkópos anatómiája.

17.

A nagyőrlő fogak makroszkópos anatómiája.

18.

Minimálinvazív technikák az üregalakításban.

19.

A caries infiltrációs mikroinvazív technika alkalmazása.

20.

A Black-elvek alkalmazása az üregalakításban. A kavitás alakítással kapcsolatos felszínek, falak, élek, szögletek nevei

21.

A plakkeltávolítás jelentősége és lehetőségei.

22.

A mechanikai plakk-kontroll kritériumai, technikái és eszközei.

23.

Az interdentális tisztítás jelentősége, az interdentális tisztítóeszközök és azok alkalmazása.

24.

A gingivális sulcus tisztítás jelentősége, eszközei és azok alkalmazása.

25.

A rögzített fogpótlások típusai.

26.

A csonkelőkészítés szabályai.

27.

A kivehető fogpótlások típusai.

28.

A fogelvesztés okai és következményei.

29.

A dentoalveoláris sebészet tárgykörei – impaktált és retinált fogak fogalma. A leggyakrabban végzett szájsebészeti beavatkozások

30.

Az arc- állcsont sebészeti beavatkozások csoportosítása. Sebészeti bemosakodás.

31.

Rajzolja le a fecskendő és a tű részeit és határozza meg azok méreteit.

32.

A fogászati érzéstelenítés általános szabályai és fajtái.

33.

A fogászati kezelőegység, és a sebészeti műtő összehasonlítása.

34.

Kézhigiénés szabályok a fogászati rendelőben.

35.

Black osztályok, és az osztályozás alapja

36.

Mik a caries predilekciós helyek, miért predilekciós helyek, és hol találhatóak a fogfelszínen?

37.

Cavitás tervezési módok és rövid leírásuk

38.

Az üregelőkészítés primer fázisai, az egyes fázisok definíciója

39.

Az üregalakítás secunder fázisai, az egyes fázisok leírása.

40.

A ciszta fogalma. A fogászati implantátum.

41.

Black féle üregalakítás kontra minimálinvazív preparálás.

42.

Mikroinvazív eljárások a caries prevencióban és a terápiában.

43.

Caries diagnosztika. Alternatív caries diagnosztikai rendszerek.

44.

A tejfogak és a maradó fogak megjelenése a szájüregben

45.

Csírahiány, impactalt, retineált fogak, persistáló tejfogak

46.

A kivehető fogszabályozó készülékek típusai és főbb részei

47.

 A rögzített fogszabályozó készülék (multiband) részei

48.

Az Angle-féle diagnosztikai rendszer

49.

Hulladékkezelés a fogászati rendelőben. Környezetvédelmi szempontok.

50.

Tűszúrásos balesetek és azok megelőzése.

51.

Csonkpreparációs formák

52.

Csonkpreparálással szemben támasztott követelmények