FOGÁSZATI  ÁLTALÁNOS  PROPEDEUTIKA TÉTELEK (doc)

 1. A  caries felosztása különféle rendszerek alapján.

 2. A caries incipiens jellemzői és kezelési lehetőségei.

 3. A dentincaries jellemzése.

 4. A fogágybetegség formái, pathológiája, diagnosztikája.

 5. A népegészségügy története Európában és Magyarországon.

 6. Orális paraméterek vizsgálatához használt index számok.

 7. A fogászati kezelőegység felépítése.

 8. A fogászatban használt forgó és kézi műszerek csoportosítása és jellemzése.

 9. A fogászati rendelő berendezésével szemben támasztott követelmények.

 10. A kontamináció és keresztfertőzés fogalma.
  A fogászatban előforduló leggyakoribb fertőzések.

 11. A fogászatban elkülöníthető higiénés zónák.

 12. A fertőtlenítés fogalma és alkalmazási területei a fogászatban.

 13. A sterilizálás fogalma és fogászati alkalmazása.

 14. Fogak jelölése. Nevezetes síkok, irányok a fogászatban.

 15. A frontfogak makroszkópos anatómiája.

 16. A kisőrlő fogak makroszkópos anatómiája.

 17. A nagyőrlő fogak makroszkópos anatómiája.

 18. Minimálinvazív technikák az üregalakításban.

 19. A caries infiltrációs mikroinvazív technika alkalmazása.

 20. A Black-elvek alkalmazása az üregalakításban. A kavitás alakítással kapcsolatos felszínek, falak, élek, szögletek nevei

 21. A plakkeltávolítás jelentősége és lehetőségei.

 22. A mechanikai plakk-kontroll kritériumai, technikái és eszközei.

 23. Az interdentális tisztítás jelentősége, az interdentális tisztítóeszközök és azok alkalmazása.

 24. A gingivális sulcus tisztítás jelentősége, eszközei és azok alkalmazása.

 25. A rögzített fogpótlások típusai.

 26. A csonkelőkészítés szabályai.

 27. A kivehető fogpótlások típusai.

 28. A fogelvesztés okai és következményei.

 29. A dentoalveoláris sebészet tárgykörei – impaktált és retinált fogak fogalma. A leggyakrabban végzett szájsebészeti beavatkozások

 30. Az arc- állcsont sebészeti beavatkozások csoportosítása. Sebészeti bemosakodás.

 31. Rajzolja le a fecskendő és a tű részeit és határozza meg azok méreteit.

 32. A fogászati érzéstelenítés általános szabályai és fajtái.

 33. A fogászati kezelőegység, és a sebészeti műtő összehasonlítása.

 34. Kézhigiénés szabályok a fogászati rendelőben.

 35. Black osztályok, és az osztályozás alapja

 36. Mik a caries predilekciós helyek, miért predilekciós helyek, és hol találhatóak a fogfelszínen?

 37. Cavitás tervezési módok és rövid leírásuk

 38. Az üregelőkészítés primer fázisai, az egyes fázisok definíciója

 39. Az üregalakítás secunder fázisai, az egyes fázisok leírása.

 40. A ciszta fogalma. A fogászati implantátum.

 41. Black féle üregalakítás kontra minimálinvazív preparálás.

 42. Mikroinvazív eljárások a caries prevencióban és a terápiában.

 43. Caries diagnosztika. Alternatív caries diagnosztikai rendszerek.

 44. A tejfogak és a maradó fogak megjelenése a szájüregben

 45. Csírahiány, impactalt, retineált fogak, persistáló tejfogak

 46. A kivehető fogszabályozó készülékek típusai és főbb részei

 47. A rögzített fogszabályozó készülék (multiband) részei

 48. Az Angle-féle diagnosztikai rendszer

 49. Hulladékkezelés a fogászati rendelőben. Környezetvédelmi szempontok.

 50. Tűszúrásos balesetek és azok megelőzése.

 51. Csonkpreparációs formák

 52. Csonkpreparálással szemben támasztott követelmények