Világszerte növekszik a rákos betegek száma (Thun, DeLancey, Center, Jemal, & Ward, 2010), ezen belül is az emlőrák az egyik leggyakrabban diagnosztizált daganatos megbetegedés, évente 2,3 millió újonnan felismert esettel (Sung et al., 2021). A daganatok genetikailag heterogén betegségek, mely a génváltozások nagyfokú variabilitásával jellemezhetők (Testa, Castelli, & Pelosi, 2020). Azonosíthatók ugyanakkor a célzott terápiát lehetővé tevő úgynevezett „driver” gének, melyek kiemelt fontosságúak a betegség kialakulásában, illetve a terápia megtervezésében (Shin, Bode, & Dong, 2017). Az elmúlt évtizedekben nagyszámú, új célzott terápiás- egy adott gén elváltozás esetén hatékony – gyógyszer került engedélyezésre (Bashraheel, Domling, & Goda, 2020). Ugyanakkor az adott beteg számára legmegfelelőbb terápia kiválasztása továbbra is nehéz feladat. Erre keresünk megoldásokat munkánk során.

1.1: Precíziós onkológiai terápia javasló algoritmus fejlesztése és kísérletes validációja

Projekt felelősök: Somogyi Orsolya, dr. Makkos András

Tanulási lehetőségek:

  • Sejtkultúra metodikák, technikák (sejtek fenntartása, tenyésztése)
  • Aktív labor munka, kísérletek megtervezésétől a végrehajtásig
  • Fénymikroszkópos megfigyelés és képkészítés
  • Fluoreszcens és lumineszcens vizsgálati technikák
  • Kísérletek kiértékelése, statisztikai programok alkalmazása
  • Ábrakészítés, eredmények tudományos bemutatása
  • Prezentáció készítés és az eredmények TDK konferencián történő bemutatása

Projekt leírása: A daganatok egyéni genetikai profil elemzésével meg lehet határozni azokat a génhibákat vagy genetikai változásokat, amelyek hozzájárulhatnak a daganat kialakulásához vagy növekedéséhez. A molekuláris diagnosztika és az onkológiai szoftverek kombinálásával lehetőség van meghatározni a daganat terápia lehetséges molekuláris célpontját és így kiválasztani a legmegfelelőbb, célzott terápiás kezelést, amely célzottan hat az adott beteg adott daganatára.

A projectünk célja az Oncompass Ltd-vel együttműködésben egy ilyen precíziós onkológiai terápia választást elősegítő szoftver kísérletes validálása ismert génmutációkat hordozó sejtvonalakon.

1.2. A CDK12 overexpresszió jelentősége a emlő tumorok PARP gátló szerekkel szembeni rezisztenciájában

Projekt felelősök: Somogyi Orsolya, dr. Makkos András

Projekt leírása: A tumorok kialakulásában szerepet játszanak a DNS instabilitása. A DNS-károsodása homológ rekombinációs mechanizmusok révén is javítható. A poli (ADP-ribóz) polimerázok (PARP-ok) és BRCA1/2 gének a homológ rekombinációs javítási útvonalak kulcsfontosságú elemei. Ez képezi a BRCA-mutáns emlőrákban szenvedő betegek PARP-inhibitorokkal történő terápiájának az alapját. Azonban a tumorok egy rész rezisztens a PARP-inhibitorokkal szemben. A CDK12 génexpresszió szerepet játszhat a PARP-inhibitorokkal szembeni rezisztenciában.

Ebben a tanulmányunkban célul tűztük ki a CDK12 overexpresszió szerepének vizsgálatát a PARP inhibitor rezisztencia kialakulásában. Jelen kutatásunk során szeretnénk megvizsgálni emlőrák sejtvonalak CDK12 gén kópiaszámát és kifejeződését, továbbá CDK12 inhibitorok hatását a PARP-inhibitor rezisztenciára.

A genetikai instabilitás az egységnyi idő alatt bekövetkező mutációk számával arányos.

Genom instabilitás mutációs ráta