Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

Projektek

Kísérleti módszerek

Kísérleti módszerek

 • In vitro izolált szervek receptorkészletének, receptorkinetikájának elektrofiziológiai paramétereinek mérése
 • Immunohisztokémia
 • In vivo fájdalomcsillapító tesztek, tolerancia-dependencia-vizsgálatok, intracerebrális, spinális adagolási módok
 • Izolált szerveken (nyúl fülartéria, nyúl arteria pulmonalis, patkány vas deferens, stb) transzmitter felszabadulás vizsgálata és izolált agyrészleteken (tuberculum olfactorium, substantia nigra, striatum, raphe, locus coeruleus) a specifikus enhancer hatás kimutatás elektrokémiai detektoros HPLC méréssel
 • In vitro szövet preparátumokból neurotranszmitter felszabadulás mérése (GABA, EM2, CGRP, [3H]-noradrenalin, dopamin, szerotonin), izotópos és immunológiai technikákkal
 • Sejtkultúrákon (PC12, HBEC) és stroke modelleken az enhancer hatás vizsgálata
 • In vivo fekélymodellek
 • A gyomor-bélmotilitás mérése in vitro ill. in vivo
 • Akut és krónikus gyulladásos modellek
 • Microcirkuláció mérése Laser Doppler technikával
 • Célzott agyi injektálás sztereotaxiás módszerrel
 • KO-egerek genotipizálása PCR technikával
 • Patch clamp methodika
 • Agyi mikrodialízis altatott és éber patkányban, HPLC-elektrokémiai detektorral
 • In vitro szuperfúziós technika [3H]-jelzett neurotranszmitter (glicin és glutamát) felszabadulás meghatározáshoz agyszeletből és retina készitményből
 • Funkcionális imaging (Ca2+, ROS, mitokondrium membránpotenciál)
 • Objektív audiometria egereken, patkányokon (ABR)
 • Halláskárosodás modellek (aminoglikozid- és zaj okozta halláskárosodás)

Kooperációs partnerek

Kooperációs partnerek

 • Szerves Vegytani Intézet , Semmelweis Egyetem
 • Gyógyszerhatástani Intézet, Semmelweis Egyetem
 • Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Debreceni Egyetem
 • Albert-Ludwigs Egyetem, Farmakológiai és Toxikológiai Intézet, Freiburg,  Németország
 • Grazi Orvosi Egyetem, Farmakológiai Intézet, Graz, Ausztria
 • Pármai Orvosi Egyetem, Farmakológiai Intézet
 • Lipcsei Egyetem, Rudolph Boehm Farmakológiai és Toxikológiai Intézet, Németország
 • Coimbrai Egyetem, Orvosi Kar, Idegtudományi és Sejtbiológiai Központ, Portugália

Munkatársak

Munkatársak