Enhancer reguláció, enhancer hatású vegyületek:

Az enhancer vegyületek hatásának lényege, hogy igen kis koncentrációban (10-12 és 10-11 mol/L) fokozzák a biogén aminok (noradrenalin, dopamin és szerotonin) felszabadulását patkány agyszövetből (prefrontális cortex és striátum). A vegyületcsoportot Knoll és mtsai. írták le (1999); a vegyületcsoport előállítása a (-)-deprenyl (selegilin) szerkezetéből indult ki. Az újabb vegyületek, a (-)-1-(benzofuran-2-yl)-2-propilamino-pentán (BPAP) és származékai (PPAP, IPAP) azonban (-)-deprenyltől eltérően, nagyobb dózisban sem rendelkeznek B típusú monoamin oxidáz (MAO-B) gátló, ill. katecholamin felszabadulást serkentő hatással. Az enhancer hatású vegyületek a biogén aminok neurokémiai transzmisszióját eltérő erősséggel befolyásolhatják, hatásukat elsősorban a stimulus indukálta biogén amin felszabadulásra fejtik ki. Az enhancer hatás a fentiek alapján független az amfetamin vegyületekre jellemző biogén amin felszabadulást fokozó hatástól; független továbbá a MAO-B gátló hatástól, hiszen az ugyancsak MAO-B gátló rasagilin enhancer hatással nem  rendelkezik.

Az enhancer hatás molekuláris szintű mechanizmusa eddig nem ismert pontosan. A csoport kutatásai az enhancer hatásmechanizmus meghatározására és részletes analízisére irányulnak.

In vitro hatásmód vizsgálat:

In vitro vizsgálataink során azt találtuk, hogy a BPAP, és feltételezésünk szerint a további származékok enhancer hatása a TAAR-1 receptoron (trace amine-associated receptor) kifejtett agonista hatással magyarázható. A TAAR szignál transzdukciós kaszkád szabályozza a vezikuláris biogén amin felszabadulást és a BPAP katecholamin enhancer hatása az exocitózis több lépésében is befolyásolható. Mivel a BPAP katecholamin enhancer hatása ugyancsak kapcsolódik a VMAT2 aktivitáshoz, vizsgáljuk a TAAR rendszer és a biogén aminok vezikuláris felvételének kölcsönhatását is.

 In vivo hatásmód vizsgálat:

Az enhancer hatásmód vizsgálata és részletes analízise különböző viselkedésfarmakológiai módszerekkel (tanulás, memória, általános aktivitás, stb.). Mivel az enhancer vegyületek jellemzően a stimulus indukálta biogén amin felszabadulást erősítik, az enhancer hatás in vivo követése is elsősorban nehezített kísérleti körülmények között lehetséges. Ilyen nehezített kísérleti feltételeket lehet előidézni például a kognitív funkciókat rontó gyógyszeres előkezeléssel, vagy a romló kognitív funkciókkal jellemezhető idős kísérleti állatokkal.

Munkánk további célja a vegyületcsoport klinikai (neurológiai és pszichiátriai) alkalmazhatóságának meghatározása.