Projektvezető: Görbe Anikó

Projektfelelős: Paál Ágnes

A kissejtes tüdőrák (SCLC) a legrosszabb prognózisú rosszindulatú daganatok egyike, amelynek terápiájában az elmúlt három évtizedben nem történt jelentős előrelépés. Az első ígéretes eredményeket az immunellenőrzési pont gátlók (ICI-k) alkalmazása hozta, de a siker messze elmarad a nem kissejtes tüdőráknál tapasztaltaktól, ahol az ICI-k alkalmazása áttörést jelentett a terápiában. Az SCLC-ben a kiterjedt stádiumú betegségben szenvedő betegeknél esetenként a túlélés 1-2 hónappal hosszabb lehet.

 

A kissejtes tüdőrák szövettani képe
Kissejtes tüdőrák sejtek kultúrában

 

Ezek arra utalnak, hogy új megközelítésekre van szükség az SCLC immunterápiára adott válaszának és rezisztenciájának megértéséhez. Számos kutatócsoport azonosította az SCLC molekuláris altípusait, amelyek részben megfelelnek egymásnak. Például a gyengébb neuroendokrin marker-expresszió gyakran erősebb immuninfiltrációval jár együtt (neuroendokrin-alacsony, immunoázis tumorok), ami az ilyen tumorok jobb immunterápiás érzékenységet feltételezheti.

 

Egy lehetséges út a hatékonyabb terápia felé: az SCLC fejlődő alosztályozása

 

Az erősebb immun infiltráció ellenére a tumorok nem mindig reagálnak az ICI-kre, és immunszuppresszív molekulák helyi fokozott expresszióját is kimutatták.

Vizsgáljuk az egyik ilyen immunszuppresszív molekula, az annexin A1 expressziójának csendesítését neuroendokrin-alacsony SCLC-sejtvonalak kultúráiban. Feltételezésünk szerint a malignus fenotípus egyes jellemzőit befolyásolhatja az annexin A1 csendesítése, mint például a növekedési sebességet, az epithelio-mesenchymális átmenetet, a metabolikus eltolódást, a domináns transzkripciós drivereket és a klasszikus kemoterápiás szerekkel, ciszplatinnal és etopoziddal szembeni érzékenységet.

 

Fluoreszcens viabilitás esszé

 

Úgy gondoljuk, hogy az annexin A1 csendesítés hatásainak vizsgálata segíthet megérteni a kissejtes tüdőrák új, a terápia szempontjából fontos aspektusait.

 

Tanulási lehetőségek:

– kissejtes tüdőrák sejtvonalak tenyésztése, fenntartása

– növekedési ráta vizsgálata sejtszámolással és fluoreszcens viabilitás esszékkel

– sejtek kezelése, kemoszenzitivitás mérése fluoreszcens vibabilitás esszékkel

– western blot

(BioRender.com)

 

Kapcsolódó közlemények:

  • Dora, David et al. “Neuroendocrine subtypes of small cell lung cancer differ in terms of immune microenvironment and checkpoint molecule distribution.” Molecular oncology 14,9 (2020): 1947-1965. doi:10.1002/1878-0261.12741
  • Dora, David et al. “Characterization of Tumor-Associated Macrophages and the Immune Microenvironment in Limited-Stage Neuroendocrine-High and -Low Small Cell Lung Cancer.” Biology 10,6 502. 4 Jun. 2021, doi:10.3390/biology10060502
  • Dora, David et al. “Protein Expression of immune checkpoints STING and MHCII in small cell lung cancer.” Cancer immunology, Immunotherapy : CII 72,3 (2023): 561-578. doi:10.1007/s00262-022-03270-w