Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - október 03.
539661 Összes oltás
                                    A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA – MPT –
                                                                                  és
                                 A MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA® – MOT® –
                                                                – az Elnökség útján –
                      tudományos tevékenység támogatása céljából meghirdeti a
                                                „KROMPECHER ÖDÖN”  pályázatot

 

A pályázat/pályamunka témája, címe:
„Az endometrium carcinomák korszerű osztályozása és ennek terápiás konzekvenciái”

A pályamunka formája: tanulmány

A pályamunka díjazása: 150.000 Ft

A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:
A pályázók köre
A pályázatra orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók nyújthatnak be pályamunkát

A pályázat terjedelme
A pályamunka – az irodalommal és a dokumentációval együtt – legfeljebb 80 oldal terjedelmű

A pályamunka benyújtásának módja
A pályamunkát jeligével kell benyújtani, a szerző nevét és elérhetőségét (évfolyam, lakcím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borítékban – melyen a jelige feltüntetésre  kerül – kell mellékelni
A pályamunkát kötve kell benyújtani, a címlapon szerepeltetve a “KROMPECHER ÖDÖN PÁLYÁZAT” címet és az évszámot
 A pályamunka szerkezete a tudományos publikációk szerkezetével azonos

A pályamunka beadási határideje: 2022. december 10.

A pályamunka benyújtásának helye:  Semmelweis Egyetem, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet (Titkárság), 1091 Bp., Üllői út 93.
Az értékelés szempontjai:
      a mű eredetisége
      a mű stílusa, szerkezete,
      a felhasznált irodalom korszerűsége

A pályázat elbírálásának módja:

      a bírálók köre
      – a Bíráló Bizottság tagjait az aktuális téma szakértői közül választják ki a pályázat kiírói

A pályázat elbírálásának határideje:  2023. január hó 10. nap

Az eredmény kihirdetésének időpontja, formája, helye:
Az elbírálási határidőt követően, a 2023. évi első Országos Metszetkonzultáción, 2023. január 27-én Krompecher Ödön leszármazottainak, valamint a kiíró Társaságok képviselőinek jelenlétében
Az eredményt a kiírók a meghirdetéssel azonos módon nyilvánosságra hozzák, továbbá arról a nyertest külön, írásban is értesítik az elbírálási határidő leteltét követő 15 napon belül

Egyéb tájékoztatás:
A Bíráló Bizottság jogosult a legjobb, díjazott pályamunkák szakdolgozatként történő elfogadására javaslatot tenni

A közzététel (kiírás, eredményhirdetés) a Magyar Onkológia folyóiratban a MOT® honlapján „http://www.oncology.hu” és az MPT honlapján „http://www.pathology.hu” történik

Budapest, 2022. március 24.

             az MPT részéről:                                                                  a MOT® részéről:
Dr. Glasz Tibor, az MPT Elnöke                                             Dr. Polgár Csaba, a MOT® Elnöke 
Dr. Zalatnai Attila, az MPT Főtitkára                                    Dr. Patócs Attila, a MOT® Főtitkára  
Dr. Kránitz Noémi,
az MPT Pénztárosa                                Dr. Vincze Borbála, a MOT® Kincstárnoka