Tantárgyleírás – Általános és orális pathofiziológia

1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:

Általános és orális pathofiziológia preklinikai tárgy a Fogorvostudományi Kar 5. szemeszterében tanulók részére. A tárgy előadását megelőzi az anatómia, biokémia, élettan oktatása, párhuzamos vele a kórbonctan és mikrobiológia, követi őt az általános orvosi- illetve fogorvosi tematikájú klinikai tárgyak oktatása. Szorosan kapcsolódik és épít az alaptárgyak ismeretanyagára, egyúttal szemléletében közeledik a klinikai tárgyakhoz, így hidat képez az alaptárgyak és klinikai tárgyak között. Mind az általános orvosi jellegű-, mind a fogorvosi klinikai tágyak az egyes kórképek klinikumának tárgyalása során felhasználják a kórélettani ismereteket. Célja a kóros körülmények közt müködő szabályzó mechanizmusok ismertetése, az orvosi diagnosztikus és gyógyító tevékenység gondolkozásmódjának elsajátítása, így a klinikai tárgyak elméleti megalapozása.

A tárgyat elsajátítva a hallgatók képesek lesznek az egyszerűbb klinikai esetek mechanizmusának megértésére és az ezekre vonatkozó laboratóriumi leletek értékelésére. Az oktatás két nagy részre osztható: elméletre (előadások) és diagnosztikai módszertanra (gyakorlatok és szemináriumok).

 

Részletes, hetente aktualizált oktatási információk, oktatási segédanyagok a Moodle felületen találhatók.

 

 

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése – OMHV

Az Orálbiológiai Tanszéken folyó oktatói munka hallgatói véleményezésének célja, hogy a hallgatói vélemények megismerésével emelje az oktatás színvonalát, segítse a minőségi követelmények teljesítését, az oktatás hatékonyságát, ezzel is hozzájárulva az egyetem minőségbiztosítási rendszerének folyamatos működését.

Hallgatói Vélemények 2023

Hallgatói Vélemények 2023 – gyakorlat

Intézkedési terv 2023