Az Orálbiológiai Tanszék által meghirdetett PhD-témák:

  • Elektrolit és víztranszport folyamatok in vitro vizsgálata különböző epitheliális sejteken
  • Fogeredetű őssejtek vizsgálata, biomérnöki alkalmazások
  • Génpolimorfizmusok szájüregi kórképekben
  • Irányított szövetregeneráció monitorozása
  • Emberi eredetű nyálmirigy sejtek osztódásának és differenciálódásának vizsgálata
  • Az epidermális növekedési faktor (EGF) szerepének vizsgálata a nyálmirigy hipertrófiában és apoptózisban.
  • Idegrendszeri és érzékszervi (hallás) sejtkárosodások mechanizmusai, lehetséges farmakológiai támadáspontok