Tanszékünk két – egyenként 1-1 szemeszteres – tantárgyat oktat: a Fogorvostudományi Kar III. évfolyamán az Általános és Orális Patofiziológiát és az Orális Biológiát. A fogorvostan hallgatók számára speciálisan kialakított Általános és Orális Patofiziológia – a tanév őszi szemeszterében – és az Orális Biológia – a  tavaszi szemeszterben – egyaránt preklinikai tárgyak.

Kurzusainkon az oktatási anyagok a Moodle elektronikus felületen keresztül elérhetők magyar, angol és német nyelven egyaránt.

Mindezek mellett jelenleg a Tanszék több különböző 2-3 kreditpont értékű szabadon választható kurzust tart fogorvostan-hallgatók és PhD hallgatók számára, angol nyelven is.

A 2023/2024-es tanévtől indítjuk új kurzusunkat – a Parodontológiai Klinika vezető oktatóival, valamint a tématerületek szakértőivel együttműködve – Krónikus fogágybetegség és szisztémás megbetegedések címmel. A kurzus célja a fogágybetegség és számos, népbetegségnek számító szisztémás megbetegedés (pl. kardiovaszkuláris betegségek, metabolikus zavarok, kognitív diszfunkciók és emésztőrendszervi tumorok) közötti összefüggések kórélettani, mikrobiológiai és népegészségügyi vonatkozásainak „up-to-date” bemutatása. Oktatási tevékenységünkkel hozzá szeretnénk járulni a fogorvostanhallgatók klinikai szemléletének formálásához, ismereteket szolgáltatni arra vonatkozóan is, hogy miért elengedhetetlen a különböző szakirányokban tevékenykedő orvosok szoros együttműködése a gyógyító, preventív tevékenységük során. Új kurzusunk, amelyet az ÁOK hallgatóinak is meghirdetünk, reményeink szerint a hallgatók és a karok közötti jobb kommunikációt és szorosabb együttműködést is elősegíti.