Az Orálbiológiai Tanszék által meghirdetett TDK-témák: 

 • A szájüregi lágy- és keményszöveti regeneráció vizsgálata
 • A nyálmirigyek acinális és duktális sejtjeinek osztódását, differenciálódását és transzdifferenciációját megalapozó molekuláris mechanizmusok vizsgálata
 • A periodontális ligamentum, a fogpulpa őssejt-differenciálódás kutatása
 • Génpolimorfizmusok parodontális gyulladásban
 • Fogcsírahiányok genomikai háttere
 • Implantátumok osseointegrációjának vizsgálata
 • A nyálmirigy hipertrófiák kialakulásának molekuláris mechanizmusa
 • Humán és állati eredetű nyálmirigyek vizsgálata, biokémiai, morfológiai, PCR és Northern blot technikák alkalmazásával
 • Epitheliális transzportfolyamatok sejt és molekuláris szintű vizsgálata, génterápiás lehetőségek
 • Dentális erózió kialakulásának kutatása
 • A hagyományos kismolekulájú gyógyszerek és az újabb immuno farmakonok hallásra, halláskárosodásokra és a periodontitisre gyakorolt hatásainak és mellékhatásainak vizsgálata
 • Purinerg kalcium szignalizáció a csigában és a fogakban a fejlődés során és kifejlett állapotban