Betűméret: A A A

Kutatás

Kutatási területek:       A Tanszék tudományos tevékenységének fontos területe a nyálmirigykutatás. E területen a Tanszék munkája nemzetközileg jegyzett és elismert. Ebben a témakörben eddig két nagy nemzetközi konferenciát rendezett. Ezek közül az előbbinek az anyaga könyv formájában jelent meg, míg az utóbbi anyagát a szakma vezető elméleti folyóirata in extenso publikációk formájában közölte. A kutatási tevékenység megbecsülését jelzi az is, hogy több mint 30 külföldi, elsősorban fiatal kutató számára módszertani „summer school” került megrendezésre a tanszék laboratóriumaiban. A nyálmirigyek vizsgálata mellett fogeredetű őssejt és keményszöveti regenerációs kutatások is intenzíven folynak. Emellett a közelmúltban több klinikával és elméleti intézettel közös vizsgálataik kezdődtek a parodontológiai kórképek, illetve a fogcsírahiányok genomikai hátterének feltérképezésére, egyedi nukleotid polimorfizmusok azonosításán keresztül, s keressük a génterápia szájüregi alkalmazásának lehetőségeit is. Mindezeket stomatoonkológiai vizsgálatok, és fluorid kutatások egészítik ki.

Kapcsolatok:      A Tanszék nemzetközi kapcsolatai széles körűek és produktívak, amelyet számos közös közlemény és kutatási támogatás igazol. Különösen gyümölcsöző kapcsolatok alakultak ki az University of Florida, a University of Iowa, a New York University, a University of Toronto, a University of Manchester és az NIH NIDCR vezető munkatársaival. A tanszék oktatói aktívan részt vesznek mind a nemzetközi fogorvosi szakmai társaságok (IADR, ORCA stb.), mind a nemzetközi fogorvosképzési társaság (ADEE) munkájában.