Tanszékünk hazai viszonylatban kiemelkedő, nemzetközileg is elismert kutatásokat folytat a nyálmirigyek élettana és kórélettana, a fogeredetű őssejtek, valamint az ameloblast funkció molekuláris szintű karakterizálása területén. A Tanszék fő kutatási területei közé tartozik az orális differenciálódási és transzportfolyamatok sejt és molekuláris szintű vizsgálata. Ezeken kívül keményszöveti regenerációs, valamint biológiai szövetépítéssel, „tissue engineering”-gel foglalkozó kutatások is intenzíven folynak.

Kutatjuk a cisztás fibrózis (CF) patofiziológiáját, illetve a bikarbonát kóroktanban betöltött szerepét, esetleges terápiás felhasználását. A bikarbonát preklinikai vizsgálata kiegészül klinikai vizsgálatokkal, amelyek – a Kar két klinikájával együttműködésben – a magyar CF betegek bevonásával folynak. Vizsgáljuk a hallást és a szenzorineurális halláskárosodásokat, ami magába foglal celluláris és élő állat modelleken végzett kutatásokat is. Ennek kapcsán fókuszban van az érzékelő receptorok és az idegrendszer kapcsolata is. Elemzik továbbá az ionotrop (elsősorban purin és glutamát) receptorok és egyéb ioncsatornák aktivitását moduláló tényezőket és azok patofiziológiai jelentőségét/szerepét.

Ezek a részben elméleti, részben kifejezetten klinikai jellegű munkák, amelyek többsége egyetemi, hazai és nemzetközi együttműködések keretében történik.

A Tanszék nemzetközi kapcsolatai széles körűek és produktívak, amelyet számos közös közlemény és kutatási támogatás igazol. Különösen gyümölcsöző kapcsolatok alakultak ki az University of California San Francisco, a University of Amsterdam, a University of Manchester és az NIH NIDCR vezető munkatársaival.