Tantárgyleírás

Tantárgyleírás – Orális biológia

1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:

A tantárgy célja Fogorvostudományi Kar 6. oktatási szemeszterében a fogorvostan-hallgatók elméleti képzése, a diagnosztikai, a labor vizsgálatok elvi ismereteinek megalapozása, egyes speciális mérési gyakorlatok bemutatása; végcélként a hallgatók felkészítése a fogorvosi klinikai tárgyak elsajátítására. Az orális biológia, mint diszciplina a szájüreg szöveteinek felépítésével, funkcióival, a szervezet más szöveteivel, szerveivel és szervrendszereivel való kapcsolatával, továbbá az általános jellegű illetve a szervezet egészét érintő szabályozási folyamatokban való részvételével, diagnosztikai hátterével foglalkozik egészséges és beteg emberben. Az orális biológia egyrészt az elméleti alaptárgyakban megtanultakat egészíti ki a szájüregre vonatkozó elméleti ismeretekkel, másrészt a klinikai tanulmányok le nem választható részét képezi. Ismeretanyagának szintetizálásával a hallgatót segíti a prevenciós orvosi látásmód, a klinikai diagnózis felállítás, az optimális orvosi beavatkozás elsajátításának folyamatában.

 

Részletes, hetente aktualizált oktatási információk, oktatási segédanyagok a Moodle felületen találhatók.

 

OMHV

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése – OMHV

Az Orálbiológiai Tanszéken folyó oktatói munka hallgatói véleményezésének célja, hogy a hallgatói vélemények megismerésével emelje az oktatás színvonalát, segítse a minőségi követelmények teljesítését, az oktatás hatékonyságát, ezzel is hozzájárulva az egyetem minőségbiztosítási rendszerének folyamatos működését.

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése – Szabályzat

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése – 2021/2022 tanév