A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye a fogorvosképzés kurrikulumában:

A kurzust mind a Fogorvostudományi Karon, mind az Általános Orvostudományi Karon a 8. és 10. szemeszterben kívánjuk elérhetővé tenni. A legújabb kutatási eredmények alapján szoros összefüggés van a fogágybetegségek és számos, népbetegségnek számító szisztémás megbetegedés (pl. kardiovaszkuláris betegségek, metabolikus zavarok, kognitív diszfunkciók és emésztőrendszervi tumorok) között. A kurzus célja (elsősorban a Parodontológiai Klinika vezető oktatóival, valamint a tématerületek szakértőivel együttműködve) ezen összefüggések kórélettani, mikrobiológiai és népegészségügyi vonatkozásainak „up-to-date” bemutatása. Mindez egyrészt hozzájárul a fogorvostanhallgatók klinikai szemléletének formálásához, másrészt mind a fogorvostanhallgatók, mind az általános orvosi képzésben részt vevők számára újabb ismereteket szolgáltat arra vonatkozóan, hogy miért elengedhetetlen a különböző szakirányokban tevékenykedő orvosok szoros együttműködése a gyógyító, preventív tevékenységük során. A karokat átívelő kurzus reményeink szerint a hallgatók és a karok közötti jobb kommunikációt és szorosabb együttműködést is elősegíti.