Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

A kognitív terápia területén végzett kutatásokból készült tanulmányokat, tudományos munkákat az alábbi linkekre kattintva érheti el:

Antal-Uram D., Harsányi L., Perczel-Forintos D. (2018). Az alacsony intenzitású, bizonyítottan hatékony kogntiív viselkedésterápia Crohn-betegségben. Orvosi Hetilap, 159(9), 363-369.

Kocsis-Bogár K., Mészáros V., Perczel-Forintos D. (2018). Gender differences in the relationship of childhood trauma and the course of illness in schizophrenia. Comprehensive Psychiatry, 82, 84-88.

Perczel-Forintos D. (szerk.) (2012). Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. Semmelweis Kiadó, Budapest.

Perczel Forintos D. (2011). A bizonyítékokon alapuló pszichoterápiák elérhetősége. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(1), 3-10.

Perczel-Forintos D. (2011). A kognitív terápia fénykora: a második és harmadik hullám. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(1), 11-29.

Perczel-Forintos D. és Kiss Zs. (szerk.). (2010). Higgyünk a szemünknek. Kognitív- viselkedésterápiás esettanulmányok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Perczel Forintos D. és Mórotz K. (szerk.) (2010). Kognitív viselkedésterápia. Medicina, Budapest.

Perczel Forintos D. (2009). A klinikai pszichológia szerepe a háziorvosi konzultációban. Családorvosok lapja, 1, 7-11. old.

Perczel-Forintos D. (2009). Kereszténység, az ősi kognitív terápia. Előadás. Elhangzott: Magyar Pszichológiai Társaság, Pszichológiáról Mindenkinek sorozata.

Perczel-Forintos Dóra és mtsai. (2008). A minőségi esetvezetés lehetőségei a szorongásos és hangulatzavarok esetében. Pszichoterápia, 17(3).

Kiss Zs. & Perczel Forintos D. (2008). A minőségi esetvezetés és folyamatos állapotkövetés szerepe egy depressziós páciens kognitív-viselkedésterápiájában. Pszichoterápia, 17(3).

Perczel-Forintos D. (1997). A kognitív modell főbb terápiás vonatkozásai. In.: Kognitív-viselkedésterápia tematikus szám (szerk. Perczel-Forintos D.). Psychiatria Hungarica, 12(3), 303-313.

Kognitív érzelemszabályozás

Miklósi M., Martos T., Szabó M., Kocsis-Bogár K., Perczel Forintos D. (2014). Cognitive_emotion regulation and stress: a multiple mediation approach. Translational Neuroscience, 5(1), 64-71. 

Miklósi M., Perczel Forintos D. (2014). Az észlelt szülői kompetencia vizsgálata hospitalizált gyermekek szüleinek körében. Nővér, 27(5), 1-40.

Miklósi M., Szabó M., Martos T., Galambosi E., Perczel Forintos D. (2013). Cognitive emotion regulation strategies moderate the effect of parenting self-efficacy beliefs on parents’ anxiety following their child’s surgery. Journal of Pediatric Psychology, 21, 1-10.

Miklósi M., Ribiczey N., Perczel Forintos D., Zibolen Á., Rigler I. (2012). A kognitív érzelem-szabályozó mechanizmusok és a szülői én-hatékonyság összefüggéseinek vizsgálata. Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlése, Debrecen.

Miklósi M., Galambosi E., Perczel Forintos D. (2012). Gyermekápolók vélekedései a gyermekekkel és a szülővel való együttműködésről a kórházban: az együttműködést befolyásoló tényezők. Nővér, 25(5), 1-44. 

Miklósi M., Martos T., Kocsis-Bogár K., Perczel Forintos D. (2011)., A Kognitív-Érzelem-Reguláció Kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 26(2), 102-111.

Miklósi M., Ribiczey N., Perczel Forintos D. (2010). Cognitive emotion regulation_stretegies of mothers and their relation to parental self-efficacy. 40th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapy, Milan, Italy.