Kerpel Ösztöndíj 2022

A Semmelweis Egyetem Kerpel – Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanácsa pályázatot hirdet a program hallgatói számára saját tudományos kutatási munka bemutatására hazai vagy nemzetközi konferencián.

Támogatásra jogosultak köre:

 1. a Semmelweis Egyetem hallgatója, aki legalább 1 éve tagja a Kerpel Tehetséggondozó Programnak ,
 2. és emellett a Semmelweis Egyetem graduális hallgatója, aki legalább 1 éve végez dokumentáltan TDK munkát ,
 3. vagy a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója .

A támogatásra pályázó által benyújtandó:

 1. Önéletrajz maximum 1 oldalon
 2.  Munkaterv 1 oldalon vagy a konferenciára benyújtott absztrakt másolata és az absztrakt elfogadásról szóló visszajelzés
 3. Mentori és témavezetői ajánlás
 4. Graduális képzésben résztvevő hallgatóknál a lezárt szemeszterek tanulmányi átlaga
 5. Publikációs lista
 6. Költségterv

Az elbírálásnál fontos szempont a munkaterven és a tanulmányi eredményen kívül, a hallgatóról adott mentori értékelés, a TDK és/vagy PhD Konferencián elért eredmények, konferencia előadások. A támogatás konferencián előadó hallgatók számára használható fel.  A támogatás felhasználásáról költségtervet kell készíteni!

A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a „Kerpel Ösztöndíj Pályázat” támogatás eredményeként megjelenő tudományos közleményeken, valamint nemzetközi tudományos konferencián bemutatott előadáson, illetve poszteren és konferencia absztrakton a Semmelweis Egyetem és a  Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program logóját feltünteti.

 A pályázat értékelése

A pályázatról a beadást követően a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács dönt. A nyertes pályázóknak a Kerpel – Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács által szervezett Diákszalonon szóbeli beszámolási kötelezettsége van.

A támogatás módja:

 • egyszeri ösztöndíj 300 000 Ft értékben: nemzetközi konferencián való előadás vagy poszter bemutatása;
 • egyszeri ösztöndíj 100 000 Ft értékben: hazai konferencián való előadás vagy poszter bemutatása;
 • a támogatásra rendelkezésre álló keret: 3.000.000 Ft/év.

A pályázatot az office.kerpel@gmail.com e-mail címre kérjük eljuttatni.

A pályázatok beérkezésének határideje:  2022. október 17., 12 óráig.

 

 

Semmelweis Egyetem

Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács