Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

 Pályázati Felhívás – Kerpel Kutatási Ösztöndíj – Tehetségdíj Pályázat – 2021.

A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács, a Semmelweis Egyetem “Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás segítségével pályázatot hirdet a program hallgatói számára tudományos kutatómunka támogatására, illetve saját tudományos munka bemutatására hazai vagy nemzetközi konferencián.

Támogatásra jogosultak köre:

 1. a Semmelweis Egyetem hallgatója, aki legalább 1 éve tagja a Kerpel Tehetséggondozó Programnak
 2. és emellett a Semmelweis Egyetem graduális hallgatója, aki legalább 1 éve végez dokumentáltan TDK munkát
 3. vagy a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója

A támogatásra pályázó által benyújtandó:

 1. Pályázati adatlap (letölthető innen)
 2. Önéletrajz maximum 1 oldalban
 3. Munkaterv 1 oldalban vagy a konferenciára benyújtott absztrakt másolata és az absztrakt elfogadásról szóló visszajelzés
 4. Mentori és témavezetői ajánlás
 5. Graduális képzésben résztvevő hallgatóknál a lezárt szemeszterek átlaga
 6. Publikációs lista
 7. Költségterv

Az elbírálásnál fontos szempont a munkaterven és a tanulmányi eredményen kívül, a hallgatóról adott mentori értékelés, a TDK és/vagy PhD Konferencián elért eredmények, konferencia előadások. A támogatás összege kutatásra és konferencián történő részvételre (utazásra) fordítható. A támogatás felhasználásáról költségtervet kell készíteni!

A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a „Kerpel Kutatási Pályázat” támogatás eredményeként megjelenő tudományos közleményeken valamint nemzetközi tudományos konferencián bemutatott előadáson illetve poszteren és konferencia absztrakton a Projekt azonosítószámát és címét (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009, Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése) feltünteti.

 

A pályázat értékelése

A pályázatról a beadást követően a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács dönt. Az eredmény a Kerpel-napon kerül kihirdetésre. A nyertes pályázóknak a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács által szervezett Diákszalonon szóbeli beszámolási kötelezettsége van. A Semmelweis Egyetem a nyertes pályázókkal egyszeri ösztöndíj kiegészítésre szerződést köt.

A támogatás módja:

 • egyszeri ösztöndíj kiegészítés 500 ezer Ft értékben
 • a kifizetésére az Ösztöndíjszerződés megkötését követő 30 napon belül kerül sor

a támogatásra rendelkezésre álló keret: 2.500.000 Ft/év

A pályázatot az office.kerpel@gmail.com e-mail címre kérjük eljuttatni.

A pályázati űrlap a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program honlapjáról tölthető le.

A pályázatok beérkezésének határideje:  2021. szeptember 30. 12 óráig.

 

A támogatás forrása:

Semmelweis Egyetem
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács és

„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés
tudományos műhelyeinek fejlesztése” című,
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás