Az Astellas Pharma Kft. a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programját támogatva kutatási pályázatot ír ki, a program diákjai számára. Határidő: november 10.</b

Kedves Kerpeles Hallgatók!

Az Astellas Pharma Europe a világ 20 legnagyobb gyógyszeripari vállalata közé tartozó, világszerte 15 ezer főt foglalkoztató Astellas Pharma Inc. leányvállalata. Fiatal és előretekintő vállalatként az Astellas célja az emberek életminőségének javítása világszerte. Az Astellas Pharma Kft. a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programját támogatva kutatási pályázatot ír ki, a program diákjai számára.

Pályázhat minden Kerpel Tehetséggondozó Programban résztvevő, az Általános Orvostudományi Karon legalább egy éve, az alapkutatásban TDK munkát végző hallgató vagy a Doktori Iskolában alapkutatási témával foglalkozó PhD hallgató. A kutatási téma nem megkötött, de annak az alapkutatáshoz kell kapcsolódnia. A kutatás érdemi részét a Semmelweis Egyetem intézeteiben vagy kutatólaboratóriumaiban, esetleg hazai kollaborációs helyszíneken kell elvégezni. Külföldön történő kutatást a pályázat nem támogat. A pályázatból TDK hallgatók esetében kongresszusi részvétel is támogatható, amennyiben a pályázó rendelkezik elfogadott poszter/szóbeli előadásról elfogadó nyilatkozattal.

A pályázathoz kérjük csatolni a következő dokumentációt

– rövid, maximum 1 oldalas önéletrajzot
– korábbi tudományos fórumon történt előadások listáját
– publikációk listáját
– a tudományos munka maximum két oldalban összefoglalt tervét, a tervezett költségvetéssel kiegészítve
– a tudományos vezető rövid támogató levelét
– amennyiben a hallgató kongresszusi részvételre kívánja felhasználni a pályázott összeg egy részét, kérjük benyújtani a – kongresszusi felhívást (hol, mikor, milyen kongresszusra pályázik), illetve elsőszerzős poszter/szóbeli előadásról szóló elfogadó levelet

A kutatási terv a csatolt formátumnak szigorúan megfelelő kell legyen! Az önéletrajz 1 oldalt ne haladja meg és tartalmazzon minden fontos díjat, elnyert pályázatot, versenyeredményt. Egy harmadik oldalon (külön oldal) pedig kérem a publikációk és előadások listájának feltüntetését.

A pályázat 1 fő TDK és 2 fő PhD hallgató kutatásának támogatását teszi lehetővé.

A beérkezett pályázatokról a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács tagjaiból és az Astellas Pharma Kft. kijelölt képviselőjéből álló bizottság dönt. Sikeres pályázat esetén a támogatás egyszeri összege TDK hallgatók számára 200.000 forint, PhD hallgatóknak 500.000 forint, amely csak a megpályázott kutatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítható összesen egy éven keresztül. A pályázó a pályázat beadásával vállalja, hogy pályázatát rövid (10 perces) előadás formájában a Kerpel Tehetségnapon, ahol a kutatási pályázatok átadására sor kerül, ismerteti.

Beküldési határidő: 2014.11.10. éjfél elektronikus formában a tehetsegpont.se@gmail.com címre
Döntés: 2014. november 25.
A díjkiosztó várható időpontja: 2014. december

Bírálati szempontok

Az Astellas Pharma Kft által támogatott és a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács által kiírt pályázat bírálati szempontjai a következők:

 1. A kutatói munkaterv bírálata, a szakmai háttér, eddigi saját (kutatócsoport munkája a témában, ha volt), tervezett célok, felhasználni kívánt metodikák és a várható eredmények alapján történik. A bírálók a fenti szempontok alapján a pályázat szakmai részére 0-20 pontot adhatnak.
 2. A pályázó eddigi tudományos tevékenysége (nemzetközi/hazai publikációk, nemzetközi/hazai tudományos fórumokon történt előadások jegyzéke, elnyert díjak: TDK/OTDK Konferencia helyezés(ek), PhD napokon elért helyezés(ek), egyéb díjak). A bírálók a fenti szempontok alapján a pályázó eddigi tevékenységére 0-10 pontot adhatnak.
 3. A pályázat megvalósulása esetén várható eredmény: nemzetközi publikáció, hazai publikáció, nemzetközi konferencia megjelenés, hazai konferencia megjelenés alapján a bírálók 0-5 pontot adhatnak.

A fentiek alapján minden pályázat maximum 35 pontra értékelhető. A pályázatokat az egymástól független bírálók eredményei alapján rangsorolja a bizottság.

Munkaterv formai követelményei

 1. A tudományos munka megvalósítója
 2. Név, évf. ÁOK (Doktori Iskola éves hallgatója)
 3. A kutatási munka címe:
 4. Témavezető/Konzulens (Név, beosztás, tanszék):
 5. A tudományos munka tárgya:
 6. A tudományos munka célja:
 7. A téma tudományos háttere, aktualitása:
 8. A tudományos munka eszközei, módszerei, mintavételi eljárások (kísérleti körülmények, eszközök, módszerek, feltételek bemutatása):
 9. Várható eredmények:
 10. A tudományos munka ütemezése (havi bontásban)
 11. Az eredmény „publikálásának” formája (beszámoló, publikáció, Tehetségnapon, konferencián, versenyen stb. való bemutatás)
 12. Költségvetés

A pályázat beadásához szükséges nyilatkozatot itt lehet letölteni.